To znamená, že silová časť sa nenachádza v rozvodniach, ale po malých skupinách vývodov v miestnych skrinkách po prevádzke. V týchto skrinkách sú spolu so silovou časťou umiestnené aj vstupno-výstupné karty ovládacieho systému, ktoré komunikujú po určenej zbernici s nadradeným PLC. Po technológii sú rozmiestnené viaceré skrinky (podľa potreby), ktoré sa napájajú jedným silovým káblom a komunikujú tiež jedným dátovým káblom. Výhody takéhoto riešenia sú v znížení počtu rozvodní, v znížení nákladov na silovú kabeláž a v skrátení manipulácie s pohonmi.

Jeho nevýhody spočívajú v umiestnení skriniek v nevhodných prevádzkových podmienkach, menšej flexibilite z pohľadu silového napájania pri pridávaní pohonov a ťažšej orientácii vo vývodoch. Prikláňam sa ku klasickému centrálnemu riešeniu, keď sú silové rozvádzače umiestnené v rozvodniach. Optimálne riešenie však závisí od ďalších faktorov, napr. rozlohy závodu, rozloženia technológie, typu prostredia a pod. Na podsystémy sa v závodoch manažéri a programátori pozerajú rôznymi očami. Je to logické, avšak stret názorov nastáva, keď si navzájom začnú meniť roly (alebo ak aspoň z jednej strany je taká snaha). Podsystémy majú svoje opodstatnenie pri špeciálnych zariadeniach.

Dodávateľ ich má prepracované, vie ich rýchlo oživiť a nasadiť do prevádzky a čo je dôležité, je aj držiteľom garancií. Komunikácia s nadradeným systémom zvyčajne prebieha po dohodnutej zbernici. Čo však nastáva po uplynutí záručnej lehoty? Na jednej strane dodávateľ ďalej udržuje podsystém na základe servisných zmlúv. Na druhej strane používateľ sa naučí vstupovať do podsystému, postupne ho spozná a dodávateľa potrebuje len pri závažných problémoch. Obzvlášť sa to môže vyskytovať v tomto krízovom období, keď sa spoločnosti snažia ušetriť náklady. Potom sa začína etapa, keď sa používateľ začne snažiť zapracovať podsystém do svojho nadradeného systému.

Na to však potrebuje skupinu silných a motivovaných vlastných programátorov. Podľa môjho názoru je to možné, ale nie v plnej miere. Z pohľadu efektivity využitia nadradeného systému by malo ísť o jednoduchý podsystém, ktorý neovláda dôležitý a rýchly proces.