Veľa výrobných závodov sa pýši svojím prepracovaným systémom bezpečnosti a ochranou zdravia pri práci. Keď sa však nezainteresovaný technik pozrie bližšie na daný problém, tak zistí veľké nezrovnalosti. Zoberme si napríklad vyhradené technické zariadenia. Tieto zariadenia denne používame a nevenujeme im adekvátnu pozornosť. Z vyhradených technických zariadení sú dobrým príkladom zdvíhacie zariadenia. Potrebujeme ich pri manipulácii s ťažkými bremenami pri opravách technologických zariadení.

Keď práve potrebujeme urýchlene vykonať opravu, zrazu „prekvapujúco“ zistíme, že žeriav nie je schopný bezpečnej prevádzky. Sú poškodené laná, brzdy, nie je funkčný mikro zdvih atď. Nikto sa k zodpovednosti za poškodenie nehlási. Keď sa už bližšie venuje poškodenému žeriavu pozornosť, zistí sa, že nebola urobená ani periodická revízia. Ak aj bola, tak zistíme, že aj napriek tomu zariadenie nie je schopné bezpečnej prevádzky. Náklady na opravu sme naplánovali, ale čas realizácie sme odsunuli na neurčitý termín.

Následne sme postavení pred rozhodnutie, ako opraviť technologické zariadenie a neporušiť bezpečnostné predpisy. Nie vždy to možno riešiť bezbolestne. Je len otázkou času, kedy sa to obráti proti nám. Ako to robíte u vás? Z môjho pohľadu vidím riešenie v diaľkovej diagnostike stavov na zdvíhacích zariadeniach. Automatizačná technika takéto veci už dávno umožňuje. Následné vizualizovanie stavu zariadenia na HMI konzolách nám umožní sledovať okamžitý stav, ale postupom času aj históriu stroja.

Určite by bolo možné zapracovať do ­vizualizácie elektronický prevádzkový denník zdvíhacieho zariadenia a evidenciu platnosti periodických revíznych správ. Myslím si, že by to malo byť samozrejmou súčasťou diagnostického systému. Zavedenie takéhoto systému je určite časovo aj nákladovo náročnejšie, ale jeho udržiavanie určite nie. V konečnom dôsledku prvotné investície do systému budú nižšie ako opakované opravy zariadení.

Chce to však disciplínu a pracovníka, ktorý bude potrebné údaje pravidelne sledovať a aktualizovať. Povedzme si na rovinu, bezpečnosť niečo stojí a nemožno ju považovať za činnosť generujúcu zisk. Po takejto realizácii si môžete vo vašom závode povedať, že ste pre váš systém bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci urobili ďalší podstatný krok.