Avšak stále je na nich čo vylepšovať, aby sa predlžovala stredná doba medzi poruchami. Dochádza totiž k takému javu, že filter na chod celého zariadenia nie je vždy nevyhnutný, a preto ak sa dostane do poruchy, linka obyčajne zostane v chode. Tu potom nastupuje ľudský faktor a záleží na ňom, či dostanú prednosť vyrobené tony alebo čistota výrobnej haly a jej blízkeho okolia. Zakomponovať do filtra spoľahlivé meranie tlakovej diferencie, analógový výstup spracovať v PLC, sprístupniť ho operátorovi a hlavne preventívnej údržbe umožní mať filter pod trvalou kontrolou.

Pokiaľ môže údržba sledovať históriu stroja (filtra), má k dispozícii silný nástroj na zvýšenie strednej doby medzi poruchami. Takéto meranie umožní aj optimalizáciu spotreby regeneračného tlakového vzduchu. Elektroúdržbe síce pribudne ďalší senzor do signálovej listiny, o ktorý sa treba starať, ale som toho názoru, že správnou koordináciou strojnej a elektroúdržby možno zvýšiť ochranu životného prostredia, v ktorom žijeme. Ovládanie filtra je obyčajne podsystém a každý výrobca filtrov sa ho snaží zabezpečiť sám podľa svojich potrieb, aby dokázal ponúknuť na trhu kompletný výrobok.

Nadradený ovládací systém v závode obyčajne spolupracuje s každým takýmto zariadením. Ide už len o to, ako efektívne. Viem si predstaviť, že by filter riadilo PLC danej linky, čím by sa dosiahlo lepšie sledovanie stavu filtrov. V našom závode máme vyše 100 takýchto filtračných zariadení. Postupne do jednotlivých filtrov zabudovávame meranie tlakovej diferencie. Cieľom je dostať filtre pod kontrolu a optimalizovať náklady pri výmenách filtračných hadíc. Tým prispievame aj k zlepšeniu životného prostredia v okolí. Starostlivosť o životné prostredie je dominantnou úlohou v Holcime (Slovensko). Ak by ste sa prešli stredom nášho závodu, možno by ste ani neverili, že sa nachádzate v cementárni.