Odvtedy šiel vývoj v tejto oblasti veľmi rýchlo dopredu. Nastúpila miniaturizácia, pripojenie do siete, spracovanie signálov z viacerých kamier a záznamy. Keď sa však zamyslím nad účelom, tak ten sa veľmi nezmenil. Hlavnou doménou u nás je sledovanie technologického procesu najmä na vstupe surovín a alternatívnych palív. Špeciálnou a jednoúčelovou kamerou sa sleduje páliaci proces v rotačnej peci, kde je teplota nad 1 000 °C.

Keď sa okolo roku 2000 „znovu objavila“ potreba sledovať detailnejšie technologický proces, pre operátora to bola určitá podpora v jeho rozhodovaní. Postupom rokov nastala však expanzia požiadaviek na monitorovanie určitých technologických uzlov. Jednak to bol vplyv cenovej dostupnosti týchto systémov, jednak flexibilita pripojenia ďalšej kamery do siete, ale ja si myslím, že hlavný dôvod bol znížený stav pracovníkov.

Kamery sa postupne rozšírili do rôznych častí prevádzky a aktuálne sme na cca 50 ks. Bolo nutné vytvoriť separátnu sieť (v existujúcej kapacite optických káblov), aby neboli zaťažované iné dôležité prenosy informácií. Kamery sú rozdelené do niekoľkých segmentov a prenos informácií je nasmerovaný do príslušného servera. Servery sú umiestnené na centrálnom dispečingu (aktuálne ich je 6).

Zobrazovanie je momentálne zabezpečené cez troch klientov na veľkých monitoroch. Softvér operátorovi poskytuje širokú paletu výberu v reálnom aj záznamovom móde. Podľa mňa ak by mal operátor popri riadení technologického procesu aj plne sledovať informácie z kamier, tak by bol potrebný nový operátor. Operátor sa sústreďuje na technologický proces a keď príde nejaké poruchové hlásenie, zameria sa na dané miesto, alebo vie o nejakej plánovanej činnosti, ktorá potrebuje sledovanie.

Kamerový systém má svojím spôsobom vplyv aj na bezpečnosť pracovníkov a hlavne je tu snaha predchádzať požiarom (daň za využívanie alternatívnych palív). Samozrejme, že sa využívajú aj záznamy udalostí, keď treba spätne niečo zistiť a preveriť. Som toho názoru, že kamerové systémy patria k automatizácii, ale len ako jej podpora.