Moja predstava o vhodnom nástroji (pre väčšie závody) je nasledujúca:

 • flexibilita a dostupnosť dát štandardnými nástrojmi bežnými pre koncového používateľa,
 • systémová kontrola od návrhu až po finálnu verziu dokumentu,
 • dokumentácia by mala obsahovať technologické a líniové schémy, distribučné rozvody vn a nn, bežnú elektro časť pohonov s automatizáciou a meraním, kabelážou, prístrojmi a svorkami a mala by byť s nimi previazaná,
 • využitím atribútov s technickými údajmi by sa mali dostať do kontaktu aj iné dôležité úseky, napríklad technológovia či strojná údržba,
 • do dokumentácie by sa mali dať pripojiť odkazy na návody pre obsluhu a manuály pre údržbu, tiež fotografie kľúčových miest technológie, rozvádzačov a rozvodov, pričom samozrejmosťou je prepojenie do SAP-u,
 • investičné oddelenie by určite privítalo vygenerovanie dokumentácie pre tendre len zvolením nejakej zostavy, čo by bolo umožnené v rôznych časových fázach spracúvania dokumentácie,
 • mal by obsahovať normované knižnice (podľa voľby) a zároveň možnosť dopĺňať špeciálne nadstavby (knižnice) komponentov od výrobcov aj od používateľa, ktorý má zavedené svoje značenia a kódovania,
 • potrebné informácie by mali byť prepojené s databázou, z ktorej sa robí export do PLC,
 • malo by byť jedno, v ktorej časti robíte zmenu, ale dôležité je, aby sa táto zmena jednoducho preniesla všade, kde je to nutné,
 • mala by zaniknúť prvotná kontrola projektu a zadávanie aktuálnych dát od zákazníka projektantovi, prístup projektantov by mal byť online (aj viacerých) na server zákazníka, čím by mali odbudnúť problémy s aktuálnou verziou dokumentácie,
 • zákazník a projekčné organizácie, ktoré si vyberie na spoluprácu, by si mali zladiť používaný softvér, jeho správnu implementáciu a maximálne využitie štandardných postupov,
 • samozrejme, toto všetko je spojené s bezpečnosťou dát a prístupov.

Bolo len otázkou času, kedy sa začne využívať moderná otvorená platforma a kedy sa jej otvorenosť stane výhodou a nie nevýhodou. Myslím si, že takýto softvér je už k dispozícii, avšak treba sa s ním naučiť pracovať a využívať jeho prednosti v dennodennej práci.