Kvalitné zadanie je srdcom investície. Malo by byť jasne definované, obsahovať všetky vstupné parametre, čo bude výstupom, aké sú hraničné parametre a za akých podmienok bude projekt považovaný za úspešný. Projektant, ktorý má uvedené zadanie pretvoriť na realizovateľné dielo, nemá ľahkú úlohu. Ak dokáže skĺbiť všetky potrebné profesie a k tomu zakomponuje pripomienky budúceho používateľa, tak uzrie svetlo sveta dielo, ktoré môže byť úspešne zrealizované.

Začiatok realizácie diela je spojený tiež s viacerými neduhmi tejto doby. Nie celkom presne vieme zadefinovať, čo chceme, ale chceme to veľmi rýchlo. Investor dokáže vhodným skĺbením času realizácie, výberu realizačných spoločností a koordináciou postupu pri združenej montáži dať dielo úspešne do užívania. Neoddeliteľnou súčasťou toho je zrealizovať dielo bez úrazu. Pri realizácii diela som zachytil trend, že pôvodne projektantské spoločnosti pridávajú do svojho portfólia i realizáciu a zdá sa mi, že sú úspešné. Som však presvedčený, že to je možné len v určitých konkrétnych priemyselných odvetviach. Rád by som rozobral niektoré problémy realizácie, ktoré majú vplyv na časť elektro. V dnešnom uponáhľanom svete sa ani realizácia diel nezaobíde bez naháňania termínu.

To prináša so sebou rôzne chyby. Projekt elektro prakticky ani nemožno v niektorých častiach dodržať. Súvisí to hlavne so združenou montážou, keď je predstava, aby elektro práce skončili spolu s montážou technológie. Zmenám sa nevyhne ani riadiaci systém. Pripravili ste program riadenia podľa dodaného vývojového diagramu, otestovali ste ho na simulátore a pri skúšaní sa zistí, že takto to nemôže pracovať. Chce to zmenu. Pri závere projektu, keď termín mešká alebo naopak treba nábeh technológie skrátiť, sú na ťahu už len elektrikári a automatizéri, čiže tí, ktorí majú najkratší čas realizácie. Viete, že títo profesionáli dokážu nemožné.

Technologická linka nabehne akoby švihnutím čarovného prútika. Avšak oni sami za tým vidia aj tie negatívne stránky veci, ktoré zostanú pre ostatných akosi skryté. Keď sú diela dobre projekčne pripravené, skončia sa väčšinou úspešne a na tie stresové situácie sa zabúda. Každé takéto dielo dokáže posunúť realizátorov a aj samotnú užívateľskú spoločnosť dopredu.