Na podobnú tému už bolo niekoľko článkov. Mám pocit, že o tomto treba diskutovať ďalej. Ale hlavne sa treba pokúsiť s tým aj niečo urobiť. Či si zoberieme ako vzorku učňa, stredoškoláka či vysokoškoláka, dá sa situácia približne porovnať. V zabehnutých závodoch potrebujeme vysokoškoláka hotového, aby sme od neho dostali hneď výkony, pretože obvykle má niekoho nahradiť. V lepšom prípade sa rozširujú tímy pre zavedenie nových technológií a k tomu potrebujeme pripravených mladých ľudí.

Otázka na absolventa pri vstupnom pohovore, akú má prax, hádam nie je celkom namieste. Tu sa však môže prejaviť kvalita školy. Ak sa počas štúdia dostane študent k serióznym základom programovania PLC a následne si ich otestuje na reálnom projekte, tak má v rukách aspoň nejakú prax. Ako sa hovorí, „pripraveným praje šťastie“. K obdobnej situácii by som prirovnal aj mladých ľudí so stredoškolským či učňovským vzdelaním. Zodpovední manažéri, už ste zamestnali učňa, ktorý vedel urobiť zásah v silovej časti, viete ho poslať na nastavenie servopohonu alebo odskúšať signály do riadiaceho systému? Ja som sa s takým niečím za posledných 15 rokov nestretol.

Určite ste viacerí nemali možnosť odborného pracovníka doškoliť, a to aj preto, že nikto s takým vzdelaním nebol k vám ani prijatý – nedovolia to „čísla“. Niektoré spoločnosti sa pozerajú na to krátkodobo, veď si odborníka v tejto oblasti „nakúpia“, keď na to príde čas. Nie vždy je to také jednoduché, obyčajne každý nový pracovník potrebuje vniknúť do odborných zákutí príslušnej technológie, aby vedel čo najlepšie využiť svoj potenciál. Je tu aj druhá strana mince. Končiaci študenti by si mali vybrať (ak k tomu však budú mať možnosť) takú pozíciu, ktorá ich dokáže zušľachtiť a radšej sa v nárokoch uskromniť. Ak je študent naozaj šikovný, má šancu dať sa aj na podnikanie v tomto odbore. Začína s minimom skúseností, ale s veľkou vôľou a kreativitou.

Ak by študenti dostali priestor v priemyselných podnikoch a ešte počas záveru štúdia by boli vtiahnutí do realizácie projektov, tak to by bolo pre všetkých veľké plus do budúcna. Myslím si, že takýchto odborných pracovníkov si treba vychovať u seba.