Intuitívne predpokladáme, že veľká, nadnárodná firma by mala byť lepšou zárukou nami vložených investícií (nehrozí zánik firmy, problematikou sa zaoberajú veľké tímy, mala by byť dlhodobo garantovaná podpora a rozvoj produktu). Tento druh argumentov radi používajú zástupcovia týchto firiem pri presvedčovaní zákazníka, prečo práve oni by mali byť „tí praví“. Samozrejme, za túto garanciu platíme vyššiu cenu.

Na druhej strane pri menších lokálnych firmách sa predpokladá vyššia miera flexibility voči požiadavkám zákazníka spojená s nižšou cenou.

Realita nás však učí, že nie všetky tieto predpoklady sú vždy stopercentne pravdivé. Aj veľké firmy v snahe maximálne zefektívniť svoju činnosť znižujú na minimum mieru zastupiteľnosti v svojich riešiteľských tímoch. Napriek tomu, že firma prezentuje niekoľko tisíc zamestnancov, niektorému špeciálnemu problému rozumie iba jeden človek. Ak daný človek opustí firmu alebo je vyťažený inými úlohami, zrazu zistíme, že sme na tom rovnako, ako keby sme si objednali riešenie u „dvojchlapovej“ firmy. Teda bez ohľadu na spomenuté kritériá vstupuje do hry ešte jeden dôležitý faktor nezávislý od veľkosti firmy, a to osobné skúsenosti so serióznosťou alebo neserióznosťou dodávateľa. Samozrejme je otázka, či možno na základe týchto úvah navrhnúť nejakú všeobecnú stratégiu. V našej praxi sa prikláňame k prístupu, že pre opakované, referencovateľné a vysoko sofistikované riešenia (napr. typu SCADA) preferujeme renomovaných dodávateľov s medzinárodným zázemím. Pre špeciálne, menšie riešenia vyvíjané iba pre naše potreby nevylučujeme ani participáciu menších lokálnych firiem. Bolo pre nás istým overením správnosti tohto prístupu a potvrdením, že aj menšie firmy môžu dodávať vysokokvalitné produkty, keď jeden z našich lokálnych dodávateľov získal nedávno zlatú medailu na renomovanom veľ trhu za produkt vyvinutý pre naše potreby.