Ing. Rastislav Prelec


Dôveruj svojmu obchodníkovi?

08.12.2008
Prednedávnom som sa zúčastnil konferencie venovanej jednej špeciálnej problematike merania. Je to problematika určite perspektívna, ale nie o tom chcem rozprávať. Zaujala ma iná vec. Prednášky, ktoré sa týkali konkrétnych riešení, systémov a nasadení, môžeme rozdeliť do dvoch skupín.

Zosúladenie pojmov

07.9.2008
Pravdepodobne každý z nás sa stretol so situáciou, keď v technickej diskusii zistil, že jeho partner pod tým istým názvom chápe niečo odlišné. Je to vcelku logické, každá profesia (alebo subprofesia) si vytvára svoju vlastnú pojmológiu;

Prevádzkovanie SCADA systémov

16.6.2008
Zamýšľali sme sa s kolegami, čo by malo byť kritériom posudzovania úrovne prevádzkovania našich SCADA systémov, či to robíme dobre alebo nie. Nezaoberali sme všeobecne jasnými a nespochybniteľnými kritériami typu spoľahlivosť a bezpečnosť systémov, spôsoby vykonávania systémovej údržby, pravidelnej profilaktiky a podobne.

Obnova technológie

26.3.2008
Keď hociktorý prevádzkovateľ prepravných a distribučných sietí začína s budovaním systému diaľkového monitoringu siete, má to pomerne jednoduché. Začína v podstate na zelenej lúke a môže vybrať riešenie, ktoré v danom okamihu najviac zodpovedá jeho predstavám z technického, funkčného či cenového hľadiska.

Preferencie pri obstarávaní

17.12.2007
Pri obstarávaní nového produktu alebo riešenia, okrem definovania technickej stránky veci (vlastnosti, výkonnosť produktu), často riešime aj našu predstavu o profile budúceho dodávateľa. Štandardné sú otázky typu: veľká alebo malá firma, lokálna alebo nadnárodná spoločnosť, aké množstvo referencií, firma inovatívna alebo s konzervatívnym portfóliom produktov, dodržiavanie súladu s technickými štandardmi (normami). Raciom schovaným za týmito úvahami je vždy snaha nájsť optimálne vybalansovanie medzi predpokladanou cenou a zárukou bezpečnosti investície.

Zosúlaďovanie obchodných požiadaviek s technickými možnosťami

12.8.2007
Pravdepodobne každý z nás sa stretol s podobnou situáciou. Na jednej strane predstavy a požiadavky ľudí z obchodných útvarov (pod obchodom myslím všeobecne kľúčové činnosti spoločnosti), na druhej strane presvedčenie technikov o ich ťažkej (prípadne neúmerne drahej) technickej realizácii. Samozrejme v cieľovom štádiu by sa tieto dve pozície mali vzájomne korigovať a mal by sa nájsť ekonomicky a funkčne efektívny kompromis.

Zefektívnenie systému odpočtov

17.5.2007
Jednou z významných úloh, ktorá stojí alebo bude stáť pred každou spoločnosťou dodávajúcou energie, je zefektívnenie systému odpočtov drobných odberateľov, najmä obyvateľstva. Doba, keď boli ceny energií dlhodobo stabilné a štandardom bolo vykonanie jedného odpočtu ročne, je už preč.

Nárast podpory obchodných procesov

04.4.2007
Čo najviac ovplyvnilo našu činnosť v poslednom období? Myslím, že je to výrazná vzájomná interferencia riadiacich a monitorovacích systémov na jednej strane a zákazníckych fakturačno-obchodných systémov na strane druhej. Ešte pred niekoľkými rokmi boli tieto dva svety od seba izolované.
MEDIAINFO 2020
Reklama

Rastislav Prelec

Rastislav Prelec

Ing. Rastislav Prelec
V roku 1985 absolvoval Elektrotechnickú fakultu STU v Bratislave. V roku 2004 získal titul Master na Fachhochschule Ulm. Do roku 1995 pracoval v oblasti automatizácie v chemickom priemysle a v teplárenstve. V plynárenstve pracuje od roku 1995, kde začínal ako technik telemetrických zariadení. Postupne riadil projekty implementácie dispečerských riadiacich systémov, rekonštrukcií a automatizácie regulačných staníc, implementácie meteringových systémov. Ako co-manager projektu sa podieľal na implementácii pravidiel a systému pre obchodovanie s distribučnými kapacitami. Do júna 2009 pracoval ako vedúci odboru riadiacich systémov, od júla 2009 pracuje ako riaditeľ sekcie údržby a merania v spoločnosti SPP-distribúcia.a.s.. Zodpovedá za výkon údržby plynárenských zariadení , meracích a telemetrických zariadení a výkon odpočtov.

Počet článkov: 8

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Priemysel 4.0 – aktuálny stav a možnosti)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (Berú nám roboty prácu?)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Možnosti a perspektívy riadenia)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Príliš veľa rizika a prekvapení)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Ľudovít Harnoš

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (Teória obmedzení)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Meravý (Poznatky z revízií elektrických inštalácií z pohľadu súdneho znalca (5))

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)

NEWMATEC2020
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Február 2020 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2
3 4 5
Podujatia na deň 5.2.2020
ELEKTROTEC 2020, Bratislava

05.2.2020

ARTEP 2020, Stará Lesná

05.2.2020 - 07.2.2020

6
Podujatia na deň 6.2.2020
ARTEP 2020, Stará Lesná

05.2.2020 - 07.2.2020

7
Podujatia na deň 7.2.2020
ARTEP 2020, Stará Lesná

05.2.2020 - 07.2.2020

8 9
10 11 12
Podujatia na deň 12.2.2020
ELEKTROTEC 2020, Košice

12.2.2020

13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  
RSS | iCal