Ing. Rastislav Prelec


Dôveruj svojmu obchodníkovi?

08.12.2008
Prednedávnom som sa zúčastnil konferencie venovanej jednej špeciálnej problematike merania. Je to problematika určite perspektívna, ale nie o tom chcem rozprávať. Zaujala ma iná vec. Prednášky, ktoré sa týkali konkrétnych riešení, systémov a nasadení, môžeme rozdeliť do dvoch skupín.

Zosúladenie pojmov

07.9.2008
Pravdepodobne každý z nás sa stretol so situáciou, keď v technickej diskusii zistil, že jeho partner pod tým istým názvom chápe niečo odlišné. Je to vcelku logické, každá profesia (alebo subprofesia) si vytvára svoju vlastnú pojmológiu;

Prevádzkovanie SCADA systémov

16.6.2008
Zamýšľali sme sa s kolegami, čo by malo byť kritériom posudzovania úrovne prevádzkovania našich SCADA systémov, či to robíme dobre alebo nie. Nezaoberali sme všeobecne jasnými a nespochybniteľnými kritériami typu spoľahlivosť a bezpečnosť systémov, spôsoby vykonávania systémovej údržby, pravidelnej profilaktiky a podobne.

Obnova technológie

26.3.2008
Keď hociktorý prevádzkovateľ prepravných a distribučných sietí začína s budovaním systému diaľkového monitoringu siete, má to pomerne jednoduché. Začína v podstate na zelenej lúke a môže vybrať riešenie, ktoré v danom okamihu najviac zodpovedá jeho predstavám z technického, funkčného či cenového hľadiska.

Preferencie pri obstarávaní

17.12.2007
Pri obstarávaní nového produktu alebo riešenia, okrem definovania technickej stránky veci (vlastnosti, výkonnosť produktu), často riešime aj našu predstavu o profile budúceho dodávateľa. Štandardné sú otázky typu: veľká alebo malá firma, lokálna alebo nadnárodná spoločnosť, aké množstvo referencií, firma inovatívna alebo s konzervatívnym portfóliom produktov, dodržiavanie súladu s technickými štandardmi (normami). Raciom schovaným za týmito úvahami je vždy snaha nájsť optimálne vybalansovanie medzi predpokladanou cenou a zárukou bezpečnosti investície.

Zosúlaďovanie obchodných požiadaviek s technickými možnosťami

12.8.2007
Pravdepodobne každý z nás sa stretol s podobnou situáciou. Na jednej strane predstavy a požiadavky ľudí z obchodných útvarov (pod obchodom myslím všeobecne kľúčové činnosti spoločnosti), na druhej strane presvedčenie technikov o ich ťažkej (prípadne neúmerne drahej) technickej realizácii. Samozrejme v cieľovom štádiu by sa tieto dve pozície mali vzájomne korigovať a mal by sa nájsť ekonomicky a funkčne efektívny kompromis.

Zefektívnenie systému odpočtov

17.5.2007
Jednou z významných úloh, ktorá stojí alebo bude stáť pred každou spoločnosťou dodávajúcou energie, je zefektívnenie systému odpočtov drobných odberateľov, najmä obyvateľstva. Doba, keď boli ceny energií dlhodobo stabilné a štandardom bolo vykonanie jedného odpočtu ročne, je už preč.

Nárast podpory obchodných procesov

04.4.2007
Čo najviac ovplyvnilo našu činnosť v poslednom období? Myslím, že je to výrazná vzájomná interferencia riadiacich a monitorovacích systémov na jednej strane a zákazníckych fakturačno-obchodných systémov na strane druhej. Ešte pred niekoľkými rokmi boli tieto dva svety od seba izolované.
MEDIAINFO 2020
Reklama

Rastislav Prelec

Rastislav Prelec

Ing. Rastislav Prelec
V roku 1985 absolvoval Elektrotechnickú fakultu STU v Bratislave. V roku 2004 získal titul Master na Fachhochschule Ulm. Do roku 1995 pracoval v oblasti automatizácie v chemickom priemysle a v teplárenstve. V plynárenstve pracuje od roku 1995, kde začínal ako technik telemetrických zariadení. Postupne riadil projekty implementácie dispečerských riadiacich systémov, rekonštrukcií a automatizácie regulačných staníc, implementácie meteringových systémov. Ako co-manager projektu sa podieľal na implementácii pravidiel a systému pre obchodovanie s distribučnými kapacitami. Do júna 2009 pracoval ako vedúci odboru riadiacich systémov, od júla 2009 pracuje ako riaditeľ sekcie údržby a merania v spoločnosti SPP-distribúcia.a.s.. Zodpovedá za výkon údržby plynárenských zariadení , meracích a telemetrických zariadení a výkon odpočtov.

Počet článkov: 8

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Dáta – základ riadenia a zlepšovania)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (Berú nám roboty prácu?)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Akých absolventov pripravovať na Priemysel X.Y?)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (IIoT môže pomôcť vodným elektrárňam pri riešení aktuálnych výziev)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Ľudovít Harnoš

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (O víruse)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Meravý (Poznatky z revízií elektrických inštalácií z pohľadu súdneho znalca (5))

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Radoslav Štompf (Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2020 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
RSS | iCal