V každej prevádzke sa nachádzajú čerpadlá. Tie treba pravidelne domazávať, lebo akékoľvek zlyhanie čo len jedného ložiska ako súčasti celého reťazca môže privodiť zlyhanie celej linky. Ak by sa do ložiska dostalo nadmerné množstvo oleja, môže jeho prehriatím vzniknúť požiar. Ak zlyhá ložisko, môže sa zničiť čap a pod. Korektívna údržba potom potrebuje viac hodín na jej odstránenie, čo je strata vo výrobe. S takouto odstávkou nie je spokojný žiadny manažér.

Ak sú predmetom záujmu mazacie oleje, potom sa dá začínať jednoduchým pravidelným odoberaním vzoriek oleja na jeho analýzu a neskôr analýzou vibračných signálov, ktoré stroje vydávajú. Tieto základné údaje informujú o trvanlivosti ložísk, o priebehu ich životnosti a technikov upozorňujú na blížiace sa zlyhávanie. Tak sa dá poruche predísť. Aj takto sa získavajú skúsenosti pri riadení zložitejších technológií.

Môže nastať situácia, keď sa ložisko náhle poškodí, i keď sa analyzuje a výsledky nenaznačujú nevhodný stav. Medzi dvomi pravidelnými odbermi sa môže čokoľvek udiať. Do maziva môže vniknúť voda, môže zlyhať tesnenie alebo môže prísť k poškodeniu vplyvom externých faktorov. Tomu sa dá predchádzať namontovaním online systémov, ktoré údaje o stave sledujú nepretržite. Len čo sa objaví akýkoľvek problém, spustí sa alarm a technika okamžite zasahuje. Moderný systém dnes dokáže poslať o probléme notifikáciu na mobil aj mimo pracovného času. V neposlednom rade treba zabezpečiť, aby zamestnanci disponovali aktuálnymi a presnými informáciami, ale i zručnosťami. Pracovníkov treba pravidelne školiť a ich vedomosti obnovovať. Snahou musí byť nie chyby opravovať, ale im predchádzať.