Ing. Viera Peťková, PhD.


Čo prinesie výmena generácií?

06.10.2016

V posledných rokoch sa v mnohých spoločnostiach uskutočňujú veľké systémové, organizačné a personálne zmeny. Vyplývajú zo snahy majiteľov a ich zástupcov, manažérov, o skvalitnenie práce, zvyšovanie produktivity práce alebo zavádzanie nových technológií. No zmeny sú spojené aj s prirodzenou generačnou výmenou zamestnancov. Prichádzajú mladí absolventi s očakávaním aj nových vedomostí.

Postavenie technickej diagnostiky

21.8.2016

Ak sa pri hodnotení snažíme o racionálne využívanie všetkých dostupných zdrojov, musíme pracovať s technickou diagnostikou. Metódy používané v strojárenských a elektrotechnických objektoch sú odlišné, ale majú špecifické rysy. Všetky pracujú s diagnostickými signálmi, ktorými môžu riadiť technický stav stroja.

Energia aj do budúcnosti

12.4.2016

Stretávame sa s energiou, ktorá je spojená s vývojom života na Zemi. Civilizácia bez energie je nepredstaviteľná. Energetika je kľúčovým faktorom hospodárstva a je jedným zo základných pilierov ekonomiky štátu.

Nakupujme u odborníkov

27.1.2016

Po dlhšom čase som stretla priateľa. Vymenili sme si zopár viet a medzi iným sa mi pochválil, že práve dokončil výstavbu nového domu a s rodinkou sa už nevedia dočkať, kedy sa nasťahujú. Mal informácie, že sa venujem certifikácii osôb v technickej diagnostike, medzi ktorými sú aj skúsení certifikovaní diagnostici v oblasti infračervenej techniky, a tak sa mi posťažoval na aktuálnu skúsenosť s ponúkanou službou.

Minulosť ako učiteľka poznania

20.10.2015

Kvalita personálu je stále najväčším bohatstvom každej spoločnosti. Nestačí iba znalosť technológie, systému organizácie projektu alebo stavby, ale dôležitá je osobnostná stránka personálu. Stále platí staré známe, že „ak dvaja robia to isté, nemusí to byť vždy to isté“. Spoľahlivosť každého systému závisí od spoľahlivosti jednotlivých prvkov, z ktorých pozostáva. Dôležitým prvkom v procese je ľudský faktor. V živote sú situácie, keď nie je priestor na rôzne výpočty, štatistické hodnotenia, analýzy, ale treba konať okamžite. Nesprávne alebo neskoré rozhodnutie môže viesť až k havarijným stavom. Predchádzať týmto nežiaducim javom možno využitím moderných diagnostických prostriedkov a metód signálnej analýzy. Preferuje sa technika.

K šetreniu stačí zmena v prístupe

07.8.2015

Mnohí zákazníci kladú pri nákupe elektrospotrebičov hlavný dôraz na energetickú náročnosť. V priemysle je okrem investičných nákladov ďalším dôležitýmfaktorom dôraz na údržbu počas životnosti zariadenia a vplyv na životné prostredie. Plytvaniu energiou možno zabrániť rôznymi zásahmi, akými sú technické opatrenia, konštrukčné úpravy, efektívne riadenie výrobných procesov, racionálna organizácia údržby a iné.

Výchovou k úspechu

21.4.2015

Keď známy podnikateľ Tomáš Baťa videl, s akými ťažkosťami musia zápasiť ľudia nastupujúci do zamestnania, ktorí nepoznajú prácu a „ducha podniku“, ako málo zarobí mladý človek bez kvalifikácie, koľko námahy stojí aj samotný závod zaučiť takéhoto zamestnanca, rozhodol sa vo vlastnom podniku zaviesť trojročnú odbornú školu. Mladí, ktorí sa prihlásili, nemuseli za štúdium platiť. Po ukončení školy do práce nastupovali už pripravení zamestnanci. Ešte v druhej polovici dvadsiateho storočia boli aj u nás zavedené tzv. podnikové praxe a letné aktivity študentov.

Energetická prezieravosť

03.2.2015

Dnes si častejšie ako v minulosti kladieme otázku, ako sme energeticky zabezpečení. Slovensko, ale ani celá Európska únia nie sú energeticky sebestačné. Na jej území sa nachádzajú len 2 % svetových zásob ropy a 4 % zemného plynu. Nedá sa hovoriť o úplnej energetickej bezpečnosti. 75 % svetových zásob plynu patrí desiatim vlastníkom. Viac ako polovica z nich sa nachádza v Rusku, Iráne a Katare. Európska únia dnes dováža 53 % spotrebovanej energie, z čoho 66 % je zemný plyn. Ten predstavuje 23 % hrubej domácej spotreby v 28 krajinách EÚ. V rokoch 2010 až 2050 si svojimi 24 až 25 % zachováva relatívne konštantné zastúpenie.

Vysoké školy ako motory rozvoja

21.10.2014

Už niekoľko rokov spoločnosť konštatuje, že absolventi vysokých škôl majú problém nájsť si prácu. Podniky tiež argumentujú slabou pripravenosťou žiakov do života. Kritika plynie na stranu vysokých škôl a naopak, vysoké školy argumentujú nedostatkom financií na modernú vybavenosť. Kde je pravda? K zlepšeniu môžu pomôcť aj projekty spolupráce škôl s praxou. 

Termokamery

15.7.2014

Neplánované prestoje negatívne ovplyvňujú produktivitu práce. Aby sme udržali zariadenie v dobrom stave, treba poznať jeho technický stav. Každý, kto pracuje  v oblasti priemyslu alebo energetiky, sa stretáva s pojmom prevencia. Prevencia jednoducho znamená takú starostlivosť o stroje, ktorou sa predchádza poruchám. 

<< < | 1 | 2 | > >>
Slovenská kooperačná burza 2020, Bratislava
Reklama