Ing. Viera Peťková, PhD.


Čo prinesie výmena generácií?

06.10.2016

V posledných rokoch sa v mnohých spoločnostiach uskutočňujú veľké systémové, organizačné a personálne zmeny. Vyplývajú zo snahy majiteľov a ich zástupcov, manažérov, o skvalitnenie práce, zvyšovanie produktivity práce alebo zavádzanie nových technológií. No zmeny sú spojené aj s prirodzenou generačnou výmenou zamestnancov. Prichádzajú mladí absolventi s očakávaním aj nových vedomostí.

Postavenie technickej diagnostiky

21.8.2016

Ak sa pri hodnotení snažíme o racionálne využívanie všetkých dostupných zdrojov, musíme pracovať s technickou diagnostikou. Metódy používané v strojárenských a elektrotechnických objektoch sú odlišné, ale majú špecifické rysy. Všetky pracujú s diagnostickými signálmi, ktorými môžu riadiť technický stav stroja.

Energia aj do budúcnosti

12.4.2016

Stretávame sa s energiou, ktorá je spojená s vývojom života na Zemi. Civilizácia bez energie je nepredstaviteľná. Energetika je kľúčovým faktorom hospodárstva a je jedným zo základných pilierov ekonomiky štátu.

Nakupujme u odborníkov

27.1.2016

Po dlhšom čase som stretla priateľa. Vymenili sme si zopár viet a medzi iným sa mi pochválil, že práve dokončil výstavbu nového domu a s rodinkou sa už nevedia dočkať, kedy sa nasťahujú. Mal informácie, že sa venujem certifikácii osôb v technickej diagnostike, medzi ktorými sú aj skúsení certifikovaní diagnostici v oblasti infračervenej techniky, a tak sa mi posťažoval na aktuálnu skúsenosť s ponúkanou službou.

Minulosť ako učiteľka poznania

20.10.2015

Kvalita personálu je stále najväčším bohatstvom každej spoločnosti. Nestačí iba znalosť technológie, systému organizácie projektu alebo stavby, ale dôležitá je osobnostná stránka personálu. Stále platí staré známe, že „ak dvaja robia to isté, nemusí to byť vždy to isté“. Spoľahlivosť každého systému závisí od spoľahlivosti jednotlivých prvkov, z ktorých pozostáva. Dôležitým prvkom v procese je ľudský faktor. V živote sú situácie, keď nie je priestor na rôzne výpočty, štatistické hodnotenia, analýzy, ale treba konať okamžite. Nesprávne alebo neskoré rozhodnutie môže viesť až k havarijným stavom. Predchádzať týmto nežiaducim javom možno využitím moderných diagnostických prostriedkov a metód signálnej analýzy. Preferuje sa technika.

K šetreniu stačí zmena v prístupe

07.8.2015

Mnohí zákazníci kladú pri nákupe elektrospotrebičov hlavný dôraz na energetickú náročnosť. V priemysle je okrem investičných nákladov ďalším dôležitýmfaktorom dôraz na údržbu počas životnosti zariadenia a vplyv na životné prostredie. Plytvaniu energiou možno zabrániť rôznymi zásahmi, akými sú technické opatrenia, konštrukčné úpravy, efektívne riadenie výrobných procesov, racionálna organizácia údržby a iné.

Výchovou k úspechu

21.4.2015

Keď známy podnikateľ Tomáš Baťa videl, s akými ťažkosťami musia zápasiť ľudia nastupujúci do zamestnania, ktorí nepoznajú prácu a „ducha podniku“, ako málo zarobí mladý človek bez kvalifikácie, koľko námahy stojí aj samotný závod zaučiť takéhoto zamestnanca, rozhodol sa vo vlastnom podniku zaviesť trojročnú odbornú školu. Mladí, ktorí sa prihlásili, nemuseli za štúdium platiť. Po ukončení školy do práce nastupovali už pripravení zamestnanci. Ešte v druhej polovici dvadsiateho storočia boli aj u nás zavedené tzv. podnikové praxe a letné aktivity študentov.

Energetická prezieravosť

03.2.2015

Dnes si častejšie ako v minulosti kladieme otázku, ako sme energeticky zabezpečení. Slovensko, ale ani celá Európska únia nie sú energeticky sebestačné. Na jej území sa nachádzajú len 2 % svetových zásob ropy a 4 % zemného plynu. Nedá sa hovoriť o úplnej energetickej bezpečnosti. 75 % svetových zásob plynu patrí desiatim vlastníkom. Viac ako polovica z nich sa nachádza v Rusku, Iráne a Katare. Európska únia dnes dováža 53 % spotrebovanej energie, z čoho 66 % je zemný plyn. Ten predstavuje 23 % hrubej domácej spotreby v 28 krajinách EÚ. V rokoch 2010 až 2050 si svojimi 24 až 25 % zachováva relatívne konštantné zastúpenie.

Vysoké školy ako motory rozvoja

21.10.2014

Už niekoľko rokov spoločnosť konštatuje, že absolventi vysokých škôl majú problém nájsť si prácu. Podniky tiež argumentujú slabou pripravenosťou žiakov do života. Kritika plynie na stranu vysokých škôl a naopak, vysoké školy argumentujú nedostatkom financií na modernú vybavenosť. Kde je pravda? K zlepšeniu môžu pomôcť aj projekty spolupráce škôl s praxou. 

Termokamery

15.7.2014

Neplánované prestoje negatívne ovplyvňujú produktivitu práce. Aby sme udržali zariadenie v dobrom stave, treba poznať jeho technický stav. Každý, kto pracuje  v oblasti priemyslu alebo energetiky, sa stretáva s pojmom prevencia. Prevencia jednoducho znamená takú starostlivosť o stroje, ktorou sa predchádza poruchám. 

<< < | 1 | 2 | > >>
MEDIAINFO 2020
Reklama

Viera Peťková

Viera Peťková

Ing. Viera Peťková, PhD.
lektorka z podniku v národnom projekte Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti
vedúca diagnostiky strojov, Eustream, a.s. vedúca Certifikačného orgánu personálu

Počet článkov: 19

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Dáta – základ riadenia a zlepšovania)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (Berú nám roboty prácu?)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Akých absolventov pripravovať na Priemysel X.Y?)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (IIoT môže pomôcť vodným elektrárňam pri riešení aktuálnych výziev)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Ľudovít Harnoš

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (O víruse)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Meravý (Poznatky z revízií elektrických inštalácií z pohľadu súdneho znalca (5))

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Radoslav Štompf (Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2020 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
RSS | iCal