Náklady na výrobu a prenos energie sa za posledných dvadsať rokov podľa štatistických zistení nedarí výrazne znižovať. Je pozoruhodné porovnať prístup ľudí v rozvinutých krajinách s tzv. rozvojovými. Napríklad v Etiópii sa v začiatkoch podnikania drobní poľnohospodári učia čo najviac vyťažiť z výhod ekologického hospodárenia využívaním kompostovania. V rozvinutých krajinách sa zisk zvyšuje modernými technológiami. Vznikajú tak škodlivé emisie oxidu uhličitého, čo zhoršuje bývanie v husto osídlených častiach.

Podľa prof. Petra Dobsna z technologického parku pri Oxfordskej univerzite sa skleníkové plyny môžu použiť na výrobu paliva. Proces sa nazýva fotokatalytická konverzia, ktorá dokáže CO2 pôsobením slnečných lúčov za prítomnosti nanočastíc premeniť na metán alebo letecký petrolej. Takto sa dá odpad z priemyslu druhotne zužitkovať. Opatrenia a racionálne využívanie energetických zdrojov prispieva k znižovaniu nákladov a ochrane ovzdušia. Jedným z prístupov k efektívnemu nakladaniu s energiami môže byť aj znižovanie otáčok pohonov. Napríklad pri čerpadlách zníženie otáčok o pätinu prispeje k polovičnej spotrebe energie.

Pohon, ktorý je predimenzovaný, spotrebúva zbytočne veľa energie a spôsobuje stratu, ktorá nemusí byť. Nemci spočítali, že na pohone čerpadiel možno ročne ušetriť až 15 miliárd kilowatthodín, čo predstavuje 1,2 miliardy eur. Ak sa prispôsobia otáčky aktuálnej spotrebe výkonu, vedie to k úsporám elektrickej energie. To je podobné ako pri jazde autom. Ak vodič tlačí na plynový pedál bez radenia, zvyšuje spotrebu vozidla. Aj brzdiť sa dá radením rýchlosti, plynom. Pri častom používaní brzdového pedála sa zvýši spotreba paliva a viac sa opotrebia brzdové platničky. 

K pokroku nie sú vždy potrebné nové technológie. Stačí len nový spôsob uplatnenia tých existujúcich.