Neskôr s príchodom obdobia pary sa množstvo využívanej energie zvýšilo z jednej konskej sily na niekoľko desiatok. Využitie parnej energie umožnilo ľuďom prekonávať kontinenty a objavovať nové svety. To bola druhá civilizačná revolúcia. Deväťdesiate roky dvadsiateho storočia sú obdobím ­začiatku tretej civilizačnej revolúcie nazývanej informačná. V tomto období sa už aj vďaka elektrine nároky na energiu zvýšili. Jednotlivec tak dokáže využiť energiu tisícok konských síl. Snaha o vytvorenie perpetua mobile stále neutícha ­napriek platnosti troch termodynamických zákonov.

Prvý zákon definuje, že celkové množstvo energie a hmoty nemožno vytvoriť ani zničiť, druhý zákon ­hovorí, že teplo prúdi samovoľne jedine z teplejšieho miesta na miesto chladnejšie a tretí zákon, že dosiahnutie absolútnej teplotnej nuly nie je možné. Z uvedeného vyplýva, že nemožno pracovať s určitým druhom energie bez jej predchádzajúceho pridania. Jej lepšie využívanie je jedine v jej šetrením a znižovaním strát. Príkladom môžu byť hydraulické systémy, ktoré sú ­súčasťou mechanických prvkov takmer pri každej ­stavbe stroja. Hydraulické pohony tak umožňujú efektívny prenos tlakovej energie formou kvapalín.

Skoro vo všetkých strojoch s rotujúcimi časťami sú zabudované valivé ložiská, ktorých práca závisí od kvality maziva. Dnes sú rozšírené vstrekovacie lisy a ďalšie systémy, ktoré bez čistoty prevádzkových kvapalín by neplnili svoju úlohu. Trendom doby je šetrenie s energiou a ­znižovanie nákladov. K tomu slúžia preventívne opatrenia. Bez správnej diagnostiky zariadení by bezpečnosť a spoľahlivosť nebola splnená a dodaná energia by ­nebola racionálne a optimálne využitá.