Aj v technologických zariadeniach prebieha tok informácií. Sprostredkovateľmi medzi systémami sú komunikačné prvky. Komunikačný proces záleží na type aj úrovni komunikačnej techniky. Ak informácie prúdia jedným smerom, ide o monitorovanie. No ak zbierané informácie vyvolajú spätnú reakciu, to už môže byť spojené s automatizovaným riadením.

Komunikačné cesty sú tradične riešené cez káble, drôty, senzory a podobnou kontaktnou formou. V súčasnosti je však už k dispozícii aj vzdušná forma prenosu signálu z meradla na vyhodnocovaciu a zobrazovaciu jednotku, tzv. smart technológiami. Využitie týchto technológií je rôznorodé. Ich výhody prevyšujú doterajšie nevýhody. I keď telesá senzorov navzájom nevidieť, navzájom sú schopné komunikovať, a to ako vysielač či prijímač signálu. Odbúravajú prekážku prístupu k meranému objektu aj časovú obmedzenosť. Tento druh komunikácie možno využiť počas monitorovania ako technické hodnotenie stroja, súčasťou čoho je meranie, analýza a pod., ale aj ako riadiaci element, napr. uzatváranie ventilu či otváranie brány.

Hodnotu, ktorú chceme merať, si volíme sami. Či ide o prevádzkové parametre, napr. teplotu, tlak, prietok médií či mechanické hodnoty – vibrácie stroja. Bezdrôtové systémy ponúkajú niekoľko výhod vrátane skrátenia komunikačných vedení, nákladov na inštaláciu budovaním káblových mostov alebo žľabov, oslobodzujú od drôtov, prinášajú aj nové možnosti merania a nové aplikácie. Výhodou bezdrôtovej siete je jej schopnosť samoorganizácie a samoopravy. Každá komunikačná jednotka sleduje svojich susedov a vytvára optimálne najkratšiu cestu spojenia, v prípade potreby preorganizuje prenos alternatívnou cestou.

Tak ako sa mení svet komunikácie, mení sa aj svet merania. Prispievajú k tomu bezdrôtové technológie. Túto techniku sme použili aj na starších zariadeniach pri meraní výkonových parametrov turbosústrojov. Nepotrebovali sme rozťahovať niekoľko kilometrov káblov a pripojili sme sa na existujúce prevádzkové snímače. Už len samotná príprava na meranie je jednoduchšia. Je to meracia technológia budúcnosti, ktorá ide do popredia, a preto je dobré sa o ňu zaujímať.