Jednou z preventívnych metód je aj termografická diagnostika. Zabezpečuje sa prostredníctvom termovíznej (radiačnej) kamery. Tá zabezpečuje bezdemontážnu diagnostiku objektu počas jeho prevádzky. Pracuje na princípe infračerveného žiarenia vyžarovaného z povrchu sledovaného objektu, ktorý ho aj zachytáva.Nie vždy je jednoduché odhadnúť úroveň degradácie, hlavne ak je technik menej skúsený. I keď vidí obraz, nie je vždy isté, či vidí skutočný stav. Na to sú potrebné širšie znalosti v danej oblasti. Pri tejto práci treba zohľadňovať také parametre, ako sú prostredie, materiál, okolitá teplota či zaťaženie.

Dnes je aj na Slovensku skupina ľudí, ktorí patria medzi kvalifikovaných odborníkov a získali certifikát. Certifikát pre osoby, to je doklad, ktorý potvrdzuje spôsobilosť konkrétneho odborníka vykonávať merania a vyhodnocovať a vydávať správy o stave meraného objektu. Prax ukazuje, že až 51 % bežných pracovníkov nedokáže správne termograf vyhodnotiť, lebo nemá dobre zaostrený obraz meraného objektu, nehovoriac o nedodržaní iných faktorov. 

Preto sa konajú podujatia, akým bol aj workshop 10. a 11. júna 2014 v Dudinciach, kde sa stretli odborníci v danej oblasti a vzájomne diskutovali o možnostiach využívania kamier. Mohli prezentovať vlastné merania, ako i komunikovať s niekoľkými dodávateľmi týchto prístrojov, ktorí boli prítomní aj so svojimi produktmi. Využitie kamier je skutočne široké. Od priemyslu a energetiky cez stavebníctvo až po medicínu
a veterinárne lekárstvo.

Predstavme si ideálny stav, keď prídeme k lekárovi s trápením, že nás niečo bolí, a on jednoducho zapne termovíznu kameru a o pár minút odhalí problémové miesto. Podobne je to aj v priemysle a stavebníctve. Odborník prezrie dom a hneď vidí, kde uniká teplo alebo kde je prasknuté potrubie bez toho, že by bolo treba rozbúrať celú stenu. Lokalitu úniku vidieť. No na to treba vedomosti a skúsenosti. Nestačí si iba kúpiť auto, potrebujeme aj vodičský preukaz, aby sme mohli šoférovať.