Ešte v druhej polovici dvadsiateho storočia boli aj u nás zavedené tzv. podnikové praxe a letné aktivity študentov. Študent je človek, ktorý tvorí novú dobu. Ak by sa nesnažil rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti, mohol by ublížiť nielen sebe, ale i stroju a následne aj ľuďom, ktorí by na ňom ďalej pracovali. Každý absolvent má vysoké očakávania. No úspech nie vždy stojí na peniazoch. Je ľahšie človeka donútiť na vlastnom pracovisku po sebe upratať, ako ho donútiť premýšľať o zlepšení. Podieľať sa na výskume či vývoji novej veci tiež nie je jednoduché. Chce to veľkú disciplínu a poriadok aj v „duševnej dielni“. Ani dobrý učiteľ a výskumník nesmie podceňovať fyzickú prácu. Len skúsenosťami a zručnosťou sa ľahšie dostane k novému poznaniu. Treba spojiť život so školou a školu so životom.

Aby mladý človek dosiahol úspech čo najskôr, musí sa všestranne pripravovať. A k tomu môžu poslúžiť aj prebiehajúce projekty, ktoré sú na Slovensku zavedené. Pre vysokoškolské podmienky je to národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti alebo v rámci stredoškolského štúdia duálne vzdelávanie. Tieto projekty umožňujú študentom nahliadnuť do podniku a podniku dať možnosť vyberať si medzi usilovnými študentmi. Súčasne majú školy možnosť vytvárať si efektívne študijné programy, ktoré budúca prax očakáva, a vytvárať aktívnu spoluprácu školy s praxou. Škola má spojiť učebňu s dielňou a premeniť vedu v chlieb.

Študent na praxi môže nadobudnúť zručnosti a môže sa naučiť, ako zarábať. To je len jedna tretina toho, čo musí vedieť. Druhú tretinu získa v škole, teoretickými vedomosťami, a tá tretia, tá záleží na šikovnosti a snahe študenta. Treba mať na pamäti aj to, že žiadna organizácia nezaručí podniku budúcnosť, ak sa jeho starší zamestnanci nepodelia o svoje skúsenosti s mladými ľuďmi. V hlave nie jedného podnikateľa, ale i manažéra prebleskuje tisíc nápadov, ako znižovať náklady, vyrábať lepšie a zarábať viac. Úspech každého diela závisí od dobrého vedenia. Len pod dobrým vedením vydajú ľudia i stroje bohatú „úrodu“.