Skúsenosti pracovníkov zvyšujú predpoklady úspechu, pretože šetria čas a umožňujú sústrediť sa na podstatu predmetu dodávky. Vzdelanie a najnovšie odborné znalosti pracovníkov zasa zvyšujú predpoklad vyššej invencie, novosti a spoľahlivosti riešenia. Dobré riešenia vznikajú v tímoch, kde možno kombinovať oba aspekty. Iróniou často býva, že získavanie skúseností znamená nielen rozvíjanie potrebných vedomostí a zručností, ale tiež postupné zabúdanie tých, ktoré momentálne nepotrebujeme.

Aký by teda mal byť profil absolventa automatizácie, aby jeho adaptácia bola rýchla a efektívna a nemusel sa príliš obávať, že sa zbavuje momentálne nepotrebných vedomostí? Na jednej strane by mal mať prehľad vo svojom odbore, poznať trendy a vidieť súvislosti aj s inými odbormi. Na druhej strane by mal byť schopný stále sa učiť a rozvíjať svoje zameranie. Čakali by sme, že pre to prvé mu dá základ škola. Od školy tiež čakáme, že ho naučí inžinierskej práci, kritickej, so sebareflexiou k všetkému, čo vytvorí. Náročnosti k sebe a potrebe trvalého vzdelávania by ho mala zasa naučiť prax, so všetkou svojou pestrosťou, neopakovateľnosťou a istou spravodlivosťou v tom zmysle, že neúspech sa neoplatí.

Vhodným prostredím na odborný rozvoj sú tímy pracovníkov rôzneho veku, skúsených aj začínajúcich. Okrem odborného rozvoja toto prostredie formuje aj osobnostné vlastnosti, toleranciu a schopnosti komunikácie. Možnosť spoľahnúť sa na kolegu, ale tiež silné predsavzatie nesklamať ho, sú nielen základom dobrého tímu, ale tiež kvality osobných vzťahov, aj mimopracovných. Korektné a kultúrne správanie sa takto stáva tiež hlavnou črtou vystupovania voči zákazníkom. A o to nakoniec tiež ide.