Čo nám teda otvorenosť pracovísk, serverov a komunikačných procesorov prináša? Ide o to, aby boli v tejto úrovni použiteľné štandardné zariadenia dostupné na trhu osobných počítačov a masovo ponúkaný systémový softvér (operačný systém MS). Nároky na spoľahlivosť, nepretržitú prevádzku, nekancelárske prostredie, vysoká zaťaženosť a práca v reálnom čase však použitie štandardných osobných počítačov vylučuje. Z industriálnych vyhotovení stráca šance celá množina tých, kde pre obmedzenú inštrukčnú sieť alebo z iných dôvodov nemožno garantovať úplnú korektnosť správania v sieti za extrémnych podmienok obsluhy podnetov v reálnom čase.

Ilustrujú to „odporúčania“ dodávateľov systémov riadenia, keď v krajnom prípade garantujú plnú funkčnosť modulov iba presne definovanej skupiny procesorov, najlepšie kúpených priamo od dodávateľa systému riadenia, ktorý ich vopred testuje, selektuje a robí tak účinný filter otvorenosti. Nemôže si dovoliť, aby „padla sieť“ alebo „zmrzol počítač“ a už vôbec nie riešenie typu „všetko vypnúť a nahrať znova“, pretože to vedie v lepšom prípade k odstaveniu riadeného procesu, v horšom k havárii. Argumentom otvorenosti býva aj možnosť prepojenia (komunikácie) zariadení rovnakého druhu na horizontálnej úrovni (rôzne podsystémy tretích dodávateľov) alebo na vertikále spájajúcej rôzne stupne riadenia od technologického uzla, cez závod, podnik až po koncern.

Prepojenie na horizontálnej úrovni má svoje opodstatnenie, ak dodávatelia jednotkových regulátorov, prevádzkových analyzátorov, PLC, ESD, monitorovacích systémov vibrácií a iných zariadení, prijali úlohu doplniť svoje systémové prostriedky k dnes najčastejšej požiadavke prepojenia cez OPC. Jeho druhá strana je na serveri systému riadenia tiež ako prijatá úloha dodávateľa. Zložitejšia je situácia prepojenia na vertikále najmä preto, že sprostredkuje prístup do systému riadenia aj nežiaducim návštevníkom. Spolupráca spoločností zameraných na ochranu a priemyselnú bezpečnosť komunikujúcich systémov (cyber-security) s dodávateľmi systémov riadenia sa stáva novým odborom, v ktorom musia tí druhí svoju cestu ešte iba prejsť. Domnievam sa, že je na mieste vždy zhodnotiť nové ponúkané vlastnosti v daných konkrétnych podmienkach a citlivo vyvážiť potrebu s ponukou.