No s rozvojom technológií súvisiacich s nárokmi na bezdrôtové snímače sa limity redukujú a dnes bezdrôtové meracie prevodníky vstupujú aj do oblasti priamych vstupov systému riadenia. Pri tom bolo potrebné zvládnuť niekoľko základných problémov:

  • Napájanie prevodníka bez prepájacích vodičov rieši batéria. Tá v extrémnych prípadoch vydrží aj bez zaťaženia iba niekoľko rokov, čo súvisí s maximálnym časom skladovania batérie (do vyschnutia alebo znehodnotenia vnútornými rozkladnými procesmi). Pri systéme riadenia ide o požiadavku preklenúť odstávky, teda 2 – 5 rokov, s určitou rezervou.
  • Doba cyklu výmeny batérie okrem samotnej životnosti súvisí najmä s požiadavkou nízkej spotreby meracieho prevodníka a vysielača signálu so šifrovacou elektronikou. Požiadavka vypínania zariadenia (okrem vnútorných hodín) medzi jednotlivými meraniami je v rozpore s požiadavkou trvalej optimalizácie štruktúry prenosovej siete.
  • Potrebná kvalita prenosu údajov sa dosiahla optimalizáciou štruktúry prenosovej siete, keď všetky meracie body môžu byť opakovačmi signálov z okolitých uzlov a výsledná štruktúra sa generuje ako najspoľahlivejšia topológia siete, za trvalého prispôsobovania sa zmenám (tienenie pohybujúcimi sa prekážkami).
  • Ochrana údajov sa dosiahla použitím šifrovacích metód. Tie majú úlohu nielen chrániť sieť pred vniknutím neželaného návštevníka s deštrukčným cieľom, ale tiež zvýšiť spoľahlivosť prenosovej siete, jej odolnosť proti šumom a lokálnym poruchám.
  • Doplnenie konfigurátorov systému riadenia tak, aby bol bezdrôtový signál v systéme využiteľný rovnako ako každý iný pripojený klasickým spôsobom, a to aj s využitím diagnostických príznakov prenášaných spolu so signálom meranej hodnoty.

Vývojový trend posledných rokov sa zatiaľ zastavil na meracích miestach s požiadavkou periódy vzorkovania pod 1 s. Bezdrôtovým signálom nie sú ovládané ani akčné členy, okrem ojedinelých nekritických aplikácií. Takže na titulkovú otázku možno odpovedať, že úplné odtrhnutie od riadených procesov zatiaľ nehrozí, ale cenu kabeláže vstupných signálov už možno vážne porovnávať s elektronickou alternatívou bezdrôtového pripojenia. Výraznou zmenou pri takomto riešení budú testy obvodov.