Tlak trhových podmienok však vedenie podnikov trvale núti znižovať náklady a ekonomizovať chod podniku po technickej aj organizačnej stránke. To vedie k významnej zmene profesijnej štruktúry a orientácii na základný predmet podnikania (core business) s tým, že prácu špecialistov iných profesií si podniky v prípade potreby kupujú na konkrétne zákazky.

S odchodom pracovníkov z podnikov však odchádza aj skúsenosť a vedomosti. Niektorí sa uplatnia na nových pôsobiskách svojej profesie, niektorí sa dajú na samostatné podnikanie, ale, žiaľ, niektorí zmenia profesiu a nájdu si prácu s novou odbornou náplňou. V tomto prípade dochádza k reálnej strate špecialistov aj so znalosťami. Tento trend cítiť aj v oblasti automatizácie. Chýbajú projektanti elektro a automatizácie, chýbajú aj skúsení aplikační inžinieri. Pritom absolvent štúdia automatizácie (aj to nie každý) sa stáva špecialistom až po niekoľkých rokoch spolupráce na nových projektoch so svojimi skúsenejšími kolegami a po osvojení si vedomostí z praxe. Zvládnutie tohto stavu súvisí však nielen s absolútnou dostupnosťou špecialistov, nech sú kdekoľvek.

Ide predovšetkým o to, aby sme zvládli zachovanie poznatkov a nebolo treba prechádzať pri každom novom projekte všetkými problémami znova, od začiatku (knowledge management). Pomôže tomu niekoľko ciest:

  • vytváranie riešiteľských tímov so zaradením mladých, ambicióznych pracovníkov spolu so staršími, skúsenejšími,
  • dokumentovanie riešení nielen z hľadiska požiadaviek ekonomických a organizačných v zmysle manažérstva kvality EN ISO 9001:2000, ale najmä z hľadiska aplikácie – know-how riadenia, „advanced control“ a optimalizácie,
  • vytváranie databázy úspešných riešení a expertných systémov priamo v systémoch riadenia, na čo už dnes moderné systémy riadenia poskytujú možnosti doplnené aj o skúsenosti samotného dodávateľa systému riadenia.

Všetko však niečo stojí a treba tiež dodať, že aj hodinová sadzba projektanta a aplikačného inžiniera sa zvyšuje, a to nielen v dôsledku ich nedostatku na trhu. Rád by som veril, že práve táto situácia bude znamenať aj vyšší záujem o tieto profesie.