tedy je pravdepodobné, že aplikovaný systém a riadiace algoritmy budú navrhnuté správne a účinne. Systémový inžinier má možnosť od projektu k projektu zdokonaľovať svoje „dielo“ a zvyšovať svoju konkurencieschopnosť a konkurencieschonosť svojho zamestnávateľa. V „rozvinutom svete“ sa preto automatizérske firmy špecializujú na určité technológie a vyhľadávajú spoluprácu s nositeľmi týchto technológií. Keďže ich úspech je podmienený dobrou komunikáciou s nositeľom technológie, väčšinou sa spájajú automatizérske spoločnosti s nositeľmi technológie v rámci určitého regiónu. Tento trend je jedným z limitujúcich faktorov rozvoja automatizácie na Slovensku. Ak opomenieme oblasť energetiky, je totiž v našej krajine veľmi málo spoločností, ktoré by vyvíjali a aplikovali vlastné technologické procesy vyžadujúce sofistikované riadenie.

Slovenské spoločnosti dodávajúce systémy riadenia sú odkázané na spoluprácu so zahraničnými dodávateľmi technológií, ktorí aplikujú svoj proces na Slovensku. V takom prípade môže slovenský dodávateľ systému zaujať znalosťou miestnych pomerov a nižšou cenou práce. Aj tak však má len minimálnu šancu presadiť sa voči „overeným“ dodávateľom. Pomohlo by niekoľ ko dodávateľov technológií s vývojom na Slovensku. Takéto spoločnosti však nemajú na Slovensku tradíciu a ani štát neinvestuje relevantné prostriedky do výskumu a vývoja nových technológií. V posledných rokoch zažíva Slovensko prílev zahraničných investorov, ktorí využívajú relatívne lacnú pracovnú silu. Ak by sa Slovensku a slovenskej vláde podarilo presvedčiť aj niekoľ ko technologických spoločností, aby na Slovensko premiestnili svoje vývojové základne, prospelo by to aj slovenským automatizérom.