Ing. Zoltán Lovász


Chýba stredná generácia špecialistov

18.12.2014
Jedným z priemyselných odvetví, kde sa dlhodobo uplatňujú automatizované riadiace systémy a merania fyzikálnych veličín, je energetika. Najvyššie nároky na spoľahlivosť a bezpečnosť...

Úskalia e-mailovej komunikácie

16.9.2014
Rozvoj informačných technológií nám umožňuje v krátkom čase a bez vynaloženia veľkej energie dostávať sa k prakticky neobmedzenému rozsahu informácií a odosielať veľké množstvo dát. Určite...

Vybavenie škôl a úroveň absolventov

24.6.2014
Elektrofakultu STU som ukončil v roku 1992. Rok 1989 ma zastihol zhruba v polovici štúdia. Väčšina z nás, absolventov tých čias si vtedy myslela, že sme hybnou silou spoločenskej zmeny....

Hospodárska kríza a priemyselná automatizácia

11.3.2014
Už v roku 2008 aj ekonomicky menej fundovaná časť spoločnosti začala pociťovať prvé príznaky hospodárskej krízy, ktorá sa postupne rozšírila na celý svet. Jej dosah sa s väčším či menším...

Máme sa všetci zamerať na výrobu automobilov?

19.12.2013
Už niekoľko rokov čelí naša firma nedostatku projektantov a technikov – odborníkov na poľnú inštrumentáciu (snímače, prevodníky, meranie fyzikálnych veličín) so základnými technologickými...

Ochrana slovenského trhu

06.9.2013
Slovensko patrí ku krajinám s najvyššou mierou nezamestnanosti v rámci Európskej únie. Tvorbe nových pracovných miest na Slovensku by určite pomohol aj zvýšený odbyt slovenských produktov a...

Sme krajinou nízkonákladových riešení?

12.6.2013
Považujeme za prirodzené, že pri realizácii väčšiny investičných akcií sa investor (hlavne v súkromnom sektore) snaží minimalizovať investičné náklady a dosahovať čo najrýchlejšiu...

Investície do diaľnic a automatizácia

11.3.2013
Najväčším impulzom pre rozvoj nových technológií vrátane automatizačných sú reálne investície do nich. Slovensko od svojho vzniku čelí nedostatku silných ­domácich investorov, najmä v...

Stavebné spoločnosti ako vyšší dodávatelia technológií

06.11.2012
V ostatných rokoch sa pri realizácii veľkých investičných celkov na Slovensku stáva čoraz častejším jav, že investori poverujú stavebnú spoločnosť nielen realizáciou samotnej stavby, ale aj...

Odborné znalosti ostávajú v zahraničí

02.8.2012
Koncom dvadsiateho storočia na Slovensku postupne zaniklo alebo sa výrazne zdecimovalo viac tradičných výrobných závodov rôznych odvetví priemyslu (strojárenského, potravinárskeho,...
IPA - USA TOUR 2024

Ing. Zoltán Lovász

Ing. Zoltán Lovász

Ing. Zoltán Lovász
Absolvoval Slovenskú Technickú Univerzitu odbor Technická Kybernetika v roku 1992. Následne bol zamestnaný ako výskumný pracovník na Ústave Technickej Kybernetiky Slovenskej Akadémie Vied. V rokoch 1995 – 1999 technický pracovník, neskôr obchodno-technický manažér v českej spoločnosti zaoberajúcej sa priemyselnou automatizáciou. Od roku 1999 zamestnanec PPA CONTROLL a.s. Do roku 2000 ako obchodno-technický manažér. Od roku 2000 – 2008 obchodný riaditeľ PPA CONTROLL a.s. Od roku 2009 do súčasnosti výkonný riaditeľ spoločnosti PPA ENERGO.

Počet článkov: 30

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Jozef Bodiš (Čas na alternatívne riešenia)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Automatizácia a ľudia)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (Exodus)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Slovenské univerzity v online priestore)

Tomáš Foltin (Zachráni nás automatizácia od neefektívnych procesov?)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Ktorá závažná téma sa týka vás?)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Juraj Grenčík (Preventívna údržba a pandémia – súvislosti)

Patrik Grznár (Aká môže byť inovačná cesta k prosperite?)

Miroslav Halecký (Nemocnice budované ako fabriky)

Ľudovít Harnoš

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (Tabuľky a ľudia)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Ján Lilko ((Ne)Udržateľnosť)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Michal Major (Sám so všetkými alebo sám proti všetkým)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Maroš Mudrák (Teória lievika)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Christopher John Smith (UI a prediktívna údržba – výhoda, nie hrozba)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Radoslav Štompf (Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE)

Vladimír Šucha (Tvorivosť už nie je len doménou ľudí)

Škereň Teodor (Prediktívna údržba a IOT)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Matej Volek (Strčím prst do zeme… a?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)