Ing. Zoltán Lovász


Chýba stredná generácia špecialistov

18.12.2014

Jedným z priemyselných odvetví, kde sa dlhodobo uplatňujú automatizované riadiace systémy a merania fyzikálnych veličín, je energetika. Najvyššie nároky na spoľahlivosť a bezpečnosť takýchto systémov je jednoznačne vyžadovaná pri riadení technológií v jadrovej energetike. Pri návrhu riadiaceho systému technologického procesu je vo všeobecnosti veľkou výhodou ak majú systémoví inžinieri dobré znalosti riadenej technológie a vedia komunikovať s technológmi. Toto pravidlo je pri jadrovej energetike nevyhnutnosťou. 

Úskalia e-mailovej komunikácie

16.9.2014

Rozvoj informačných technológií nám umožňuje v krátkom čase a bez vynaloženia veľkej energie dostávať sa k prakticky neobmedzenému rozsahu informácií a odosielať veľké množstvo dát. Určite väčšina čitateľov ATP Journalu realizuje veľkú časť pracovnej komunikácie elektronickou formou, ktorá nie je plne on-line. Denne dostávame veľké množstvo informácií e-mailmi, transmitalmi, sms, mms... 

Vybavenie škôl a úroveň absolventov

24.6.2014

Elektrofakultu STU som ukončil v roku 1992. Rok 1989 ma zastihol zhruba v polovici štúdia. Väčšina z nás, absolventov tých čias si vtedy myslela, že sme hybnou silou spoločenskej zmeny. Verili sme, že nový vývoj nám prinesie len pozitíva. Na druhej strane pád socialistického systému priniesol aj veľa efektov, ktoré nás zasiahli negatívne. Jedným z nich bolo, že naša fakulta svojím technickým vybavením prestala z jedného dňa na druhý vyhovovať požiadavkám doby.

Hospodárska kríza a priemyselná automatizácia

11.3.2014

Už v roku 2008 aj ekonomicky menej fundovaná časť spoločnosti začala pociťovať prvé príznaky hospodárskej krízy, ktorá sa postupne rozšírila na celý svet. Jej dosah sa s väčším či menším oneskorením ukazuje v mnohých oblastiach nášho života, nevynímajúc technologický rozvoj vo všetkých odvetviach priemyslu.

Máme sa všetci zamerať na výrobu automobilov?

19.12.2013

Už niekoľko rokov čelí naša firma nedostatku projektantov a technikov – odborníkov na poľnú inštrumentáciu (snímače, prevodníky, meranie fyzikálnych veličín) so základnými technologickými znalosťami z oblasti elektroenergetiky. 

Ochrana slovenského trhu

06.9.2013

Slovensko patrí ku krajinám s najvyššou mierou nezamestnanosti v rámci Európskej únie. Tvorbe nových pracovných miest na Slovensku by určite pomohol aj zvýšený odbyt slovenských produktov a viac zákaziek pre slovenské dodávateľské organizácie.

Sme krajinou nízkonákladových riešení?

12.6.2013

Považujeme za prirodzené, že pri realizácii väčšiny investičných akcií sa investor (hlavne v súkromnom sektore) snaží minimalizovať investičné náklady a dosahovať čo najrýchlejšiu návratnosť. Tento cieľ asi najefektívnejšie dosahuje využívaním konkurenčného prostredia pri výbere dodávateľov. V prípade väčších investičných celkov (stavieb, technológií) investori často vyberajú na základe tendra generálneho dodávateľa, ktorý potom koordinuje prácu často niekoľkých desiatok subdodávateľov. Firmy ako naša, ktoré integrujú riešenia v oblasti automatizácie a elektrických systémov, sa vo veľkej väčšine prípadov stávajú jedným z nich.

Investície do diaľnic a automatizácia

11.3.2013

Najväčším impulzom pre rozvoj nových technológií vrátane automatizačných sú reálne investície do nich. Slovensko od svojho vzniku čelí nedostatku silných ­domácich investorov, najmä v oblasti priemyslu. Začiatok dvadsiateho prvého storočia nám ukázal, že základnými podmienkami príchodu zahraničných investorov sú stabilné podnikateľské prostredie, prehľadný daňový systém, proinvestičné stimuly, kvalitná pracovná sila a v neposlednom rade vybudovaná­ ­infraštruktúra.

Stavebné spoločnosti ako vyšší dodávatelia technológií

06.11.2012

V ostatných rokoch sa pri realizácii veľkých investičných celkov na Slovensku stáva čoraz častejším jav, že investori poverujú stavebnú spoločnosť nielen realizáciou samotnej stavby, ale aj dodávkou veľkej časti technologického vybavenia. Stavebné firmy, zrejme v honbe za vidinou zisku, začali postupne ponúkať nielen časti, ktoré ony nazývajú technickým zaradením budov (kúrenie, vzduchotechniku, zdravotechniku, bleskozvod, osvetlenie, zásuvkové rozvody...), ale posúvajú sa aj k dodávkam vybavenia inteligentných budov, ba až k dodávkam samotných výrobných technológií a riadiacich systémov, ktoré majú byť umiestnené v nimi postavených budovách.

Odborné znalosti ostávajú v zahraničí

02.8.2012

Koncom dvadsiateho storočia na Slovensku postupne zaniklo alebo sa výrazne zdecimovalo viac tradičných výrobných závodov rôznych odvetví priemyslu (strojárenského, potravinárskeho, chemického, stavebného...). Z tradičných priemyselných sektorov sa u nás stabilne dlhodobo darí hlavne energetickým podnikom, plynárenským (SPP), elektroenergetickým (Slovenské elektrárne, SEPS, rozvodné závody) a petrochemickým (Slovnaft).

<< < | 1 | 2 | 3 | > >>
MEDIAINFO 2020
Reklama

Zoltán Lovász

Zoltán Lovász

Ing. Zoltán Lovász
Absolvoval Slovenskú Technickú Univerzitu odbor Technická Kybernetika v roku 1992. Následne bol zamestnaný ako výskumný pracovník na Ústave Technickej Kybernetiky Slovenskej Akadémie Vied. V rokoch 1995 -1999 technický pracovník, neskôr obchodno-technický manažér v českej spoločnosti zaoberajúcej sa priemyselnou automatizáciou. Od roku 1999 zamestnanec PPA CONTROLL a.s. Do roku 2000 ako obchodno-technický manažér. Od roku 2000 – 2008 obchodný riaditeľ PPA CONTROLL a.s. Od roku 2009 do súčasnosti výkonný riaditeľ spoločnosti PPA ENERGO.

Počet článkov: 30

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Dáta – základ riadenia a zlepšovania)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (Berú nám roboty prácu?)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Akých absolventov pripravovať na Priemysel X.Y?)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (IIoT môže pomôcť vodným elektrárňam pri riešení aktuálnych výziev)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Ľudovít Harnoš

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (O víruse)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Meravý (Poznatky z revízií elektrických inštalácií z pohľadu súdneho znalca (5))

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Radoslav Štompf (Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Júl 2020 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
RSS | iCal