Automobilový priemysel, ktorý hýbe slovenskou ekonomikou smeruje k recesii. Investície do automatizácie a elektrosystémov, ktoré mnohí vnímajú ako nutné, ale nepodstatné náležitosti výrobných technológií, sa javia v takýchto obdobiach ako nie zmysluplné. Je na nás, aby sme presvedčili manažérov výrobných podnikov, že práve investície do týchto oblastí im môžu aj v čase finančnej krízy priniesť pozitívne výsledky. Títo manažéri čelia hlavne znižovaniu dopytu po ich produktoch spojených so znižovaním výnosov, zisku a rezerv na reprodukciu nimi spravovaných spoločností. Matematika je, ako vždy, jednoznačná a neúprosne exaktná. V princípe majú len dve možnosti, snažiť sa rozšíriť portfólio svojich zákazníkov alebo znížiť náklady. Napĺňať tú prvú je pri zúriacej hospodárskej kríze minimálne náročné.

Moderné technické riešenia však môžu relatívne rýchlo pomôcť pri znižovaní nákladov.Jedným z možných spôsobov znižovania nákladov je znižovanie energetickej náročnosti výroby. S odborníkmi našej spoločnosti, PPA CONTROLL, sme za posledné roky riešili celý rad zadaní týkajúcich sa tejto problematiky, od nasadzovania jednotlivých moderných elektrozariadení pri napájaní spotrebičov elektrickou energiou až po komplexné riešenia monitoringu a optimalizácie spotreby všetkých energií v rámci celého výrobného podniku. Ekonomická návratnosť takýchto projektov bola vždy veľmi rýchla a reakcie klientov veľmi pozitívne.

Dnes máme dostatok technických prostriedkov a skúseností na to, aby sme úlohy spojené so šetrením energií riešili ešte efektívnejšie, ako sme ich riešili v blízkej minulosti. Systémy optimalizácie spotreby energií môžu byť prepojené so systémami riadenia výrobných procesov spôsobom, ktorý zvýši efektívnosť optimalizácie spotreby energií tak, aby sa minimalizovali negatívne vplyvy na samotný výrobný proces. Treba len presvedčiť kompetentných pracovníkov výrobných podnikov.