Nie som ekonóm, preto sa vopred ospravedlňujem za asi laický pohľad na niektoré súvislosti. Každé odvetvie priemyslu v mojom ponímaní tvorí ucelený systém vzájomne nadväzujúcich entít. Tento systém zahŕňa okrem iného výrobné podniky, spoločnosti vyvíjajúce a zabezpečujúce dodávky nových technologických celkov, firmy navrhujúce a tvoriace komponenty a riešenia pre časti technológií, logistické služby, obchodné spoločnosti. Podstatnou časťou tohto systému je aj výskumná a vývojová základňa, ktorá je alokovaná nielen v týchto spoločnostiach, ale jej fundamentálnu časť tvoria univerzity, vysoké školy a rôzne výskumné ústavy. Dôsledkom celosvetovej globalizácie väčšina priemyselných odvetví už dnes nie je limitovaná hranicami určitého regiónu alebo krajiny, ale ide vo všeobecnosti o odvetvie svetové.

Takýto celok má obrovskú ekonomickú zotrvačnosť. Kratšia hospodárska kríza sa určite prejaví vo výrobných podnikoch, vzhľadom na zotrvačnosť systému sa však vôbec nemusí prejaviť vo výskumnej základni systému.
Súčasná kríza však trvá dlho. Už od roku 2009 počúvame pozitívne prognózy ekonómov na nasledujúce obdobia, sledujeme prorastové aktivity vlád a svetových inštitúcií, ale o skutočnom hospodárskom raste hovoriť nemôžeme. Dlhotrvajúca kríza okrem iného spôsobuje, že investori do nových priemyselných celkov a prevádzkovatelia výrobných podnikov pozastavujú svoje investičné aktivity.

Priemyselné spoločnosti sa vo všeobecnosti snažia minimalizovať svoje náklady a zefektívňovať existujúce prevádzky, aby uspeli v tvrdom konkurenčnom boji. Klesajúci dopyt po nových technológiách pribrzďuje vývoj spoločností zabezpečujúcich vývoj a dodávky technologických celkov. Tým sa zmenšuje priestor pre celý rad subdodávateľských organizácií vrátane firiem zabezpečujúcich riešenia v oblasti priemyselnej automatizácie. Reťazenie pokračuje výrobcami a dodávateľmi komponentov pre automatizáciu, ktorí tiež v snahe udržať sa na trhu obmedzujú investície do vývoja a snažia sa zefektívniť výrobu a predaj už vyvinutých komponentov.

Vo všeobecnosti sa dôsledky dlhotrvajúcej (niekoľkoročnej) krízy prejavia až v samotnej výskumnej a vývojovej základni priemyselnej automatizácie, v spoločnostiach vyvíjajúcich nové komponenty a softvér, univerzitách a výskumných ústavoch. Tieto inštitúcie podľa mňa už dnes zaznamenávajú spomaľovanie vývoja. Toto spomaľovanie má veľa celospoločenských dosahov. Jedným z nich môže byť napríklad aj menší záujem študentov o štúdium automatizérskych odborov.

Ako som konštatoval na začiatku, globalizované odvetvie, a tým automatizácia určite je, má obrovskú zotrvačnosť. Krátku hospodársku krízu prekoná zotrvačnosťou. Obávam sa však, že ak sa jej vývoj spomalí, opätovné rozbehnutie môže trvať roky.