Toto boli podmienky, ktoré k nám ­pritiahli investorov ako Volkswagen, PSA, KIA, Samsung a mnohých ďalších. Tí vytvorili nové pracovné miesta a zároveň priniesli technológie, na ktoré mohli nadviazať slovenské dodávateľské spoločnosti aj školy. S príchodom prvej vlny krízy sa však krátke obdobie zdanlivého blahobytu skončilo. Zahraniční investori napriek pozitívnym deklaráciám našich vlád neprichádzajú, skôr odchádzajú. Ostatné zvyšovanie daňového a odvodového zaťaženia, ako aj zmeny zákonníka práce budú nových investorov len odrádzať. Preto je veľmi dôležité, aby sa Slovensko aspoň v oblasti budovania infraštruktúry vybralo proinvestičným smerom.

Jedným z prvých krokov by mohlo byť urýchlenie výstavby diaľnic. O ich dôležitosti pre rozvoj regiónov, ako aj formách ich financovania sa povedalo a popísalo už veľmi veľa. Z môjho pohľadu vnímam ich urýchlenie aj ako možnosť rozvoja slovenských automatizérskych a elektrikárskych firiem a škôl. Diaľničné úseky sú dnes vybavené čoraz sofistikovanejšími informačnými ­systémami, ktoré monitorujú hustotu dopravy na diaľnici, rýchlosť, hmotnosť a rozmery prechádzajúcich vozidiel, meteorologickú situáciu na cestách, stav vozovky a mnohé ďalšie.

Každý dlhší diaľničný tunel je navyše vybavený systémami hlavného a záložného napájania, elektronickými bezpečnostnými, protipožiarnymi, havarijnými, ventilačnými, detekčnými, dopravnými, osvetľovacími, rádiovými a inými systémami. Informácie získavané z rôznych snímačov, kamier a detekčných zariadení na diaľnici a v tuneli sa prenášajú do dozorní (dispečingov), kde sa mnohé automaticky vyhodnocujú v riadiacom systéme, ktorý posiela ­riadiace informácie do informačných tabúľ premenlivých dopravných značiek, závor, osvetlenia a iných systémov tak, aby sa maximalizovala bezpečnosť a plynulosť dopravy.

 Na Slovensku máme dnes kapacity na vývoj a aplikáciu takýchto systémov. Je to jedna z oblastí, kde sa nám darí držať krok so svetom. Ak sa však v tomto smere nebude v krátkej budúcnosti investovať viac a pri týchto investíciách sa neuplatnia slovenskí dodávatelia (napríklad v tuneli Sitina boli tieto systémy realizované českou spoločnosťou), obávam sa, že aj v tomto odbore stratíme kontakt so svetom.