„Montážne predpisy“ sa v prvom rade opierali o platné zákony a technické normy, ale zohľadňovali aj vývoj nových technológií montáže (nových nástrojov, materiálov a zariadení), ako aj všeobecný technický rozvoj v nadväzujúcich odvetviach (v stavebníctve a výrobných technológiách). Tieto predpisy boli väčšinou určené pre interné potreby firiem; garantovali určitú jednoliatosť postupov pri montáži každej spoločnosti, slúžili ako návody na nákup vhodných materiálov a zariadení, opisovali postupnosť prác pri montáži, zaručovali súlad s normami. Dovolím si tvrdiť, že mali výrazný vplyv na kvalitu prác a imidž spoločností.

Deväťdesiate roky priniesli zrod trhového prostredia, útlm nových investičných aktivít a vytvorenie konkurenčného prostredia. Nedostatok zákaziek a tlak konkurencie nútil elektromontážne spoločnosti redukovať náklady. Jedným z opatrení bolo aj rušenie pracovných miest, ktoré nemali priamy vplyv na rast výnosov. Medzi ne patrili aj miesta tvorcov montážnych predpisov. Navyše objavili sa konkurenti, ktorí nectia predpisy ani normy a ich jediným cieľom je rýchly zisk. Používajú najlacnejšie materiály, postupy na hranici (alebo za hranicou) noriem, nekorektne pristupujú k subdodávateľom… Čeliť takýmto konkurentom sa nedalo striktným dodržiavaním montážnych predpisov a ich tvorcovia boli v lepšom prípade preradení na iné miesta, v horšom sa stali prebytočnými. Postupne sa síce vo veľkých firmách zaviedli systémy kvality podľa noriem ISO 9000, tie sa však zameriavajú na riadenie všeobecných procesov vo firmách a podľa môjho názoru nezabezpečujú kvalitu montáže tak, ako to bolo v minulosti. Navyše trh (hlavne tlak na znižovanie cien) stále poskytuje priestor aj spoločnostiam, ktoré na kvalitu montáže a materiálov neberú ohľad. V tejto súvislosti ma pozitívne šokovala nedávna skúsenosť. Nadnárodná spoločnosť, pre ktorú vykonávame realizačné práce v zahraničí, nám definovala požadovanú kvalitu montáže zaslaním obsažného materiálu. V ňom boli do detailu opísané postupy, ktoré sa musia dodržať pri každom kroku montáže a skúšok. Boli to vlastne „Montážne predpisy“ v rozsahu, ako sme ich my používali na začiatku 90. rokov…