Dovoľujem si vysloviť názor, že všeobecný pokles investičných aktivít do energetiky v deväťdesiatych rokoch minulého a začiatku tohto storočia spôsobil, že dopyt po takýchto odborníkoch klesal a stačila silná generácia špecialistov – dnešných päťdesiatnikov a šesťdesiatnikov. Noví odborníci v tomto období u nás nevyrastali. Generácia tridsiatnikov ako keby v tomto odbore u nás neexistovala a pripadá mi to tak, že ani zo škôl nevychádzajú absolventi s takýmito predpokladmi. Trh by pritom ocenil špecialistov s dobrými základmi princípov merania fyzikálnych veličín, so základnými znalosťami technológie výroby elektrickej energie a schopnosťami využívať moderné informačné technológie na sledovanie vývoja v tomto odvetví.

Je asi celosvetovým trendom, že veľká časť technicky zameraných mladých ľudí vidí svoje budúce uplatnenie vo svete informačných technológií. Je preto prirodzené, že aj naše technické vysoké školy sa čoraz viac posúvajú smerom k výučbe IT. Verím však tomu, že aj oblasť merania fyzikálnych veličín a jej priama nadväznosť na IT (riadiace a nadradené manažérske systémy...) môže byť pre určitú časť mladých atraktívna. Otázne je, či im ju dnes školy ponúkajú. Osobne mám skôr pocit, že nie.

Dovolil by som si pomenovať jeden dôvod (určite ich je však viac) – zameranie na automobilky. Je nesporné, že veľké investície automobiliek na Slovensku zo začiatku tohto storočia zachránili pomaly hynúci slovenský priemysel. Rozvoj automobilového priemyslu u nás generuje každoročne aj dopyt po technikoch pre tento segment. Tento dopyt má aj veľkú publicitu v masmédiách. Vysoké a stredné odborné školy, ktoré dnes tiež žijú v konkurenčnom prostredí, sa prispôsobujú tomuto dopytu (alebo tejto publicite?). Zatiaľ by to bolo všetko v poriadku. Obávam sa však, že to ide na úkor vzdelávania v odvetviach, v ktorých boli naše školy tradične dobré. Tieto odvetvia sú tiež potrebné, len dopyt po nich nie je tak sofistikovane publikovaný.