Vyrobiť štandardný rozvádzač s prívodmi a vývodmi na bežné účely (stavebné rozvody, jednoduchšie technológie...) nie je ani v slovenských podmienkach výnimočné alebo mimoriadne náročné. Na trhu je dosť relatívne ľahko dostupných mechanických i elektrických komponentov pre takéto výrobky. Tiež technická podpora väčšiny výrobcov týchto komponentov je dostačujúca na výrobu „štandardného rozvádzača“. Na veľké prekážky narazíte, ak sa pokúsite v našich podmienkach navrhnúť a vyrobiť rozvádzače pre náročnejšie aplikácie.

V takomto prípade sa môžete zaseknúť hneď pri návrhu a projektovaní. Zistíte, že technická podpora väčšiny výrobcov komponentov, ktorí pôsobia na Slovensku, nie je pripravená na zodpovedanie náročnejších technických otázok v reálnom čase a informácie, ktoré sú dostupné NET-e, sú tiež väčšinou marketingového charakteru. Ak sa vám podarí vybrať správne komponenty, často vás zarazia ich dlhé dodacie termíny (ktoré mimochodom väčšina výrobcov po nadobudnutí objednávky nesplní).

A keď už máte komponenty u vás vo výrobe, stane sa aj to, že majú iné parametre, ako výrobca ponúkal. Ak vezmete do úvahy, že pri výrobe väčšieho rozvádzača potrebujete zladiť dodávky od desiatok výrobcov, čelíte veľmi vážnej výzve, ako zvládnuť logistiku a mať všetko včas vo výrobe. A ešte jedna skúsenosť: Neprekvapte sa, keď po čase zistíte, že výrobok, ktorý ste si od svetového výrobcu kúpili cez jeho slovenské zastúpenie za „bezkonkurenčnú“ cenu, sa v Nemecku alebo vo Francúzsku ponúka za cenu ďaleko nižšiu.

Spoločným menovateľom týchto problémov je asi to, že Slovensko je malým trhom a väčšina veľkých výrobcov komponentov k nemu aj tak pristupuje v prípade technickej podpory aj pri logistickom zabezpečení. Za takýchto podmienok môže slovenský výrobca rozvádzačov v medzinárodnom meradle konkurovať len vďaka schopnostiam, vedomostiam a nasadeniu svojich ľudí, ich zmyslu pre kvalitu, ako aj výnimočnej organizácii logistiky a výroby. Na počudovanie je to stále možné.