Ceny energií sa však medzitým stali často najvýraznejšou nákladovou zložkou produkcie. Používatelia technológií preto pri zvyšovaní efektívnosti svojej výroby hľadajú cesty vedúce k šetreniu energiami. Jednou z efektívnych ciest je použitie riadiacich systémov a informačných technológií. Naša spoločnosť nasadzuje systémy, ktoré nielenže prinášajú manažmentu výroby informácie o spotrebách elektrickej energie, vody, plynu, pary, vzduchu atď., ale aj automaticky optimalizujú chod energeticky náročných technologických uzlov. Taktiež aplikujeme a prevádzkujeme informačný systém založený na webovských technológiách, ktorý umožňuje on-line sledovanie priebehu aktuálnej spotreby energií v štandardných meracích periódach, sledovanie a vyhodnocovanie parametrov spotreby, sledovanie okamžitých aj fakturačných finančných nákladov a evidenciu dohodnutých parametrov spotreby energií.

Navyše ak používateľ nechce strácať čas neustálym sledovaním monitora, systém notifikuje stavy, ktoré si zákazník nadefinuje, či už ide o prekročenie určitých parametrov, alebo denné či hodinové hlásenia o spotrebe energií. Systém obsahuje tzv. optimalizačný balík, pomocou ktorého možno vykonávať optimalizáciu spotreby energií. Niekokoročné skúsenosti s nasadzovaním a prevádzkovaním riadiacich a monitorovacích systémov spotreby energií nás utvrdzujú v tom, že tieto systémy sú z pohľadu návratnosti investície na poprednom mieste medzi aplikáciami riadiacich systémov.