Tlak na minimalizáciu nákladov generálny dodávateľ prenáša na subdodávateľov. To by bolo všetko v poriadku. Dochádza však k niečomu, s čím sa vo svojej práci stretávam každodenne. Generálny dodávateľ už nehovorí poddodávateľom o znižovaní nákladov, ale o znižovaní ceny. Generálny dodávateľ už nehovorí o návratnosti, ale očakáva funkčné riešenie za najnižšiu možnú cenu. Väčšina generálnych dodávateľov sa nezdráha dodať okrajovú podmienku, že stačí, aby bolo riešenie funkčné počas záručnej lehoty.

Poddodávatelia v snahe uspieť v konkurenčnom boji navrhujú a dodávajú riešenia, ktoré sú najmenej náročné a na spodnej hrane očakávaní investora. Vyhýbajú sa technologickým novinkám, lebo tie sú vo všeobecnosti drahšie, a dodávajú najlacnejšie produkty, aké na trhu nájdu. Asi netreba hovoriť, že kvalita celkovo klesá.

Keďže tento trend trvá už niekoľko rokov (a s príchodom krízy len narastá), väčšina z nás ho považuje za samozrejmý, prirodzený a už si ani nevieme predstaviť, že by to mohlo byť ináč. Stačí však zájsť do lepšieho priemyselného podniku v niektorom zo „starších“ členov EÚ a zdá sa, že tam je všetko trochu ináč. Stretnete sa s technologickými novinkami a zdá sa nám, že pri aplikácii sa prihliadalo na kvalitu.

Asi sú tam investori, ktorí myslia strategicky a pri realizácii investície pozerajú viac do budúcnosti, myslia na to, aby ich investícia nezastarala hneď po uplynutí záruky, zvažujú prevádzkové náklady, otvorenosť systémov pre ďalší rozvoj a dokážu tieto požiadavky pretlačiť aj cez generálnych dodávateľov. Ak sa nám toto nepodarí, ostaneme krajinou „lowcostových“ riešení.