Myslím si, že v prípade slovenských podnikov býva už tradične jednou z takýchto výhod nadštandardné skĺbenie znalosti riadiaceho systému s dobrými znalosťami poľnej inštrumentácie. Je to dané tým, že naši systémoví inžinieri tradične dostávajú už na vysokých školách základ aj z prevodníkov fyzikálnych veličín, ktorý väčšina z nich v praxi ďalej rozvíja. V našej spoločnosti sa pokúšame rozšíriť túto multiprofesijnosť ešte viac.

Vychádzame z toho, že pri väčšine technológií riadiaci systém najčastejšie priamo ovláda elektrické zariadenia. Dlhodobo sa preto snažíme zdokonaľovať a profesionalizovať sa aj v oblasti silnoprúdovej elektrotechniky. Plnohodnotné silnoprúdarské projekčné, technické a montážne úseky nám nielen umožňujú etablovať sa na celkom nových „silnoprúdarských“ trhoch, ale pomohli pri mnohých projektoch automatizácie technológie, keď nám umožnili aplikovať unikátne, efektívne a zákaznícky zaujímavé riešenia.

V praxi sa väčšinou projektová dokumentácia riadiaceho systému a silnoprúdu riešia v separátnych dokumentoch (vo väčšine prípadov ich riešia aj rôzne projektové organizácie). Vzniká tým veľa medzistykov, ktoré často generujú problémy. Mnohé z týchto problémov vychádzajú na povrch až pri realizácii a uvádzaní do prevádzky (a často ich riešia ešte ďalšie organizácie), v horšom prípade až pri samotnej prevádzke. Pri predchádzaní takýmto problémom sa nám osvedčil postup, keď je jedna organizácia zodpovedná za všetky uvedené fázy projektu.

V takom prípade sme schopní už na ­začiatku (pri analýze procesu, spracovaní projektovej dokumentácie a predprojektovej príprave) vytvoriť tím špecialistov pozostávajúci z odborníkov na systémy riadenia aj zo silnoprúdarov (projektantov aj technikov). Ak je takýto tím zohraný a funkčný, prichádza s globálnym pohľadom a naozaj dobrými riešeniami. Po čase sa aj z technikov, ktorí majú skúsenosti s prácou v takýchto tímoch, stávajú odborníci multiprofesijný a univerzálne nasaditeľní.