Iste, strojové učenie a pokročilé modely UI môžu byť veľmi užitočné, asi každý fanúšik tejto oblasti už vyskúšal modely GPT (generatívny predtrénovaný transformátor). Viem si predstaviť, že manažment môže byť pod tlakom vzhľadom na to, že téma UI je v poslednom období intenzívne komunikovaná a vynára sa otázka: Prečo ešte vo firme nepoužívame modely UI?

V každej firme, najmä vo výrobnej, je kvantum dát; ak začneme skúmať, aké dáta zbierame a ukladáme v rámci informačných systémov, môžeme byť prekvapení ich objemom a detailom. My sme vo firme v roku 2017 spustili pilot na využitie softvéru Business Intelligence (BI). Začali sme budovať najprv celkom jednoduché reporty týkajúce sa plánu výroby, vyrobených kusov, objednávok a kvality. Neskôr sme pridali aj reporty ohľadom efektivity a ľudských zdrojov. Postupne sme reporty rozširovali a zlučovali.

Pridali sme detailné analytické pohľady. Takéto reporty nám umožnili rýchlejšie a kvalitnejšie rozhodovanie, a to následne prinieslo rýchle zlepšovanie. Zrazu sme mali výrobu ako na dlani. A neostali sme len pri pilote, BI sme postupne nasadili do celej firmy. Dáta v BI často prezentujeme ako histogramy, trendy, grafy pareto. Sledujeme minimá, maximá, priemery a štandardné odchýlky. Veľmi dobre poslúžia parametre Cp a Cpk. Na základe takýchto parametrov môžeme nastaviť rôzne indikátory výkonnosti (KPI). Som presvedčený, že čítanie takýchto údajov je dôležité pre uchopenie toho, čo sa v procesoch deje a akú majú výkonnosť. Môžeme takmer v reálnom čase sledovať, ako sa údaje menia.


Analýza príčin zmien je však už zložitejšia téma pre BI. Tu je podľa môjho názoru dobrý priestor pre modely UI. Poskytnúť všetky surové dáta pre model UI so zámerom získať potrebný výsledok je komplexná téma, ktorá vyžaduje trénovanie modelu, a overovanie výsledkov môže byť zložité. Preto ak máme správne a kvalitne použitý nástroj BI, čo nie je v skutku také zložité, môžeme modelu UI poskytnúť dáta z BI na pokročilé analýzy.

Nemusíte mať veľké obavy, že ešte vo firme nepoužívate UI na podporu riadenia, ak však nevyužívate dáta z procesov a neviete z nich prečítať dôležité informácie, začnite práve tu. Prinesie vám to rýchle zlepšovanie.