Jozef Bodiš


Čas na alternatívne riešenia

16.11.2023
Potreba investícií do európskeho elektronického priemyslu je naliehavá. Rastúci dopyt po elektromobiloch vyžaduje vývoj a výrobu vysokošpecializovaných súčiastok, batérií a riadiacich...

Čo potrebuje Slovensko pre ekologickú ekonomiku?

16.8.2023
Ekologická ekonomika je jednou z hlavných súčasných výziev, ktorá sa zameriava na dosiahnutie rovnováhy medzi hospodárskym rozvojom a ochranou životného prostredia. Pre Slovensko je...

BI alebo UI?

22.5.2023
Vážení čitatelia,dovoľte mi, aby som sa s vami podelil o skúsenosti a názor z oblasti optimalizácie riadenia výrobných procesov a procesov na podporu výroby. Inšpiráciou pre tento...

Rozum je náš

10.2.2023
Téma, ktorá ma motivovala napísať tento článok, by potrebovala oveľa väčší priestor na popularizáciu a stručný odborný rešerš. No možno vás zaujme a budete ju na internete vyhľadávať, niečo...

Naše predsavzatia

08.12.2022
V úvode tohto článku si dovolím použiť citát z filmu Traja veteráni:„Veličenstvo, něco se děje!“„Něco se děje… To je normální. Jinak by nebyly dějiny.“Asi ťažko môžeme považovať to, čo sa...

Držíme spolu?

16.9.2022
V minulom príspevku som vyjadril názor, že charakterom súčasných inovácií má byť ako jeden z primárnych cieľov ich ekologický aspekt.

Človek rozumný

15.6.2022
Pojem Priemysel 4.0 bol prvýkrát použitý v roku 2013 v nemeckom Hannoveri a vznikol ako analýza dosahu nových technológií na hospodárstvo krajiny. Industry 4.0 označuje proces optimalizácie...

Prekonanie technickej alebo vývojovej neurčitosti

16.3.2022
Podstatnú časť hodnoty produktu tvoria náklady na jeho vývoj, preto je logické, že peniaze na vývoj musia byť vynakladané efektívne. Firmy vynakladajú finančné prostriedky aj na inovácie...
NEWMATEC 2024, Tále
Fórum kvality 2024, Žilina

Jozef Bodiš

Jozef Bodiš

Jozef Bodiš

Počet článkov: 8

Autori

Ivan Balla (Implemetácia zásad EMC v bežnej praxi)

Richard Balogh (Pravda môže vyjsť draho)

Marek Baluška (Prečo vystavovať?)

Peter Bílik (Čo s preplneným skladom )

Branislav Bložon (Vývoj konceptu Priemysel 4.0 poháňajú vpred partnerstvá)

Jozef Bodiš (Čas na alternatívne riešenia)

Vladimír Boďo (Viete, kam vás zaradili štatistici?)

Milan Čuj (Automatizácia a ľudia)

Dušan Dobrucký (Integrácia alebo čo do čoho integrovať)

Juraj Dudáš (Bezpilotné prostriedky, tzv. drony našli svoje miesto v priemysle)

František Duchoň (Exodus)

Pavel Ďurčok (Svetlo na konci tunela)

Marián Eisele (Kupujme slovenské výrobky)

Miroslav Fikar (Slovenské univerzity v online priestore)

Tomáš Foltin (Zachráni nás automatizácia od neefektívnych procesov?)

Marián Galo (Informácie, informácie, informácie...)

Anton Gérer (Zorientovať sa v možnostiach sa oplatí)

Libor Grenčík (Automatizácia a údržba v energetike)

Juraj Grenčík (Preventívna údržba a pandémia – súvislosti)

Patrik Grznár (Aká môže byť inovačná cesta k prosperite?)

Miroslav Halecký (Nemocnice budované ako fabriky)

Ľudovít Harnoš

Michal Holec (Starostlivosť o výrobné zariadenia)

Jaroslav Holeček (Dozrel čas na zmenu)

Marián Hrica („Kto šetrí, má za tri.“)

František Janíček (Energetika je chrbticou celého hospodárstva)

Miroslav Joura (Čierna skrinka)

Ladislav Jurišica (Priemyselná informatika – vývoj vo vzdelávaní pre automatizáciu)

Martin Kele (Úspech je spojený so zvyšovaním pridanej hodnoty)

Ján Košturiak (Tabuľky a ľudia)

Ján Kováčik (Prispejme k inováciám v čase krízy)

Jim Lawton (Roboty obsluhujú stroje – zvládnutie nepríjemnej pravdy)

Ján Lilko (Ako vznikajú nápady?)

Zoltán Lovász (Chýba stredná generácia špecialistov)

Peter Magvaši (Nutnosť je matkou inovácií)

Ladislav Major (Čo sa stane, ak...?)

Michal Major (Sám so všetkými alebo sám proti všetkým)

Miroslav Mariaš (Energetická efektívnosť)

Ján Mikleš (O jednom nezmyselnom spore)

Miloš Milec (Koncepcia bezpečnostných obvodov strojov)

Vladimír Monček („Druhotné prínosy investícií“ – ešte raz)

Maroš Mudrák (Teória lievika)

Dušan Mudrončík (Zásadné systémové zmeny)

Ivan Murárik (Tesla by sa potešil)

David Oeters (Päť dôvodov na zber údajov z prevádzky v reálnom čase)

Nikolay Pankov (Približujeme sa k štandardizácii priemyselného internetu vecí)

Viera Peťková (Čo prinesie výmena generácií?)

Martin Pokorný (Bez merania...)

Rastislav Prelec (Dôveruj svojmu obchodníkovi?)

Ivan Raček (Všetko zlé je na niečo dobré…)

Karol Rástočný (Prispievajme k bezpečnosti)

Peter Ratkoš (Potrebujeme na Slovensku technické vzdelávanie?)

Jarkko Raty (Optimalizácia údržby ventilov na základe analýzy stavu)

Roman Richter (Stratégie, metódy a nástroje zlepšovania)

Ján Rofár (Inteligentné výrobné systémy)

Ján Sarnovský (Bitcoin – kybernetický systém)

Karsten Schneider (Pôsobivé zosieťovanie)

Patrick Schwarzkopf (Svetlá budúcnosť robotiky)

Christopher John Smith (UI a prediktívna údržba – výhoda, nie hrozba)

Sid Snitkin (WannaCry – lekcia pre priemyselné podniky)

Prabhu Soundarrajan (Internet vecí – z domu do priemyslu)

Pavol Stračár (Moderná systémová architektúra elektrodokumentácie)

Rastislav Šindolár (Kontexty plánovanej údržby)

Teodor Škereň (O dôležitosti dát a IOT v priemysle)

Rastislav Šmidovič (Konferencie – áno alebo nie?)

Anton Štefánek (Industry 4.0)

Radoslav Štompf (Moderné technológie zvyšujú efektívnosť využitia OZE)

Vladimír Šucha (Tvorivosť už nie je len doménou ľudí)

Peter Tirinda (Ochrana a diagnostika strojov)

Vojtech Veselý (Aj vám chýbajú kvalifikované kádre?)

Matej Volek (Strčím prst do zeme… a?)

Vladimír Vránsky (Tak si tu žijeme/stavebníctvo)

Iveta Zolotová (Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia)

Gabriel Zsilinszki (Môžeme si za nižšiu kvalitu dodávaných služieb a materiálov sami?)