Investície do výroby elektromobilov majú priamy vplyv na ceny týchto vozidiel. V súčasnosti sú elektromobily stále drahšie v porovnaní s vozidlami s tradičnými spaľovacími motormi. Avšak s pokračujúcimi investíciami a technologickým pokrokom by sme mohli vidieť postupné zníženie nákladov.

Dostupnosť elektromobilov pre verejnosť budú ovplyvňovať aj stimuly, aktuálne sú v mnohých európskych krajinách dostupné rôzne dotácie, ktoré majú motivovať spotrebiteľov k nákupu elektrických vozidiel. Aj napriek tomu však mnoho spotrebiteľov ostáva skeptických kvôli vysokej počiatočnej investícii, dojazdu a obavám ohľadom dostupnosti nabíjacích staníc.
Syntetické palivá ako alternatíva k elektrickým vozidlám môžu zohrávať úlohu pri prechode na ekologickú a uhlíkovo neutrálnu dopravu, najmä v odvetviach ťažkej a leteckej dopravy, kde elektrifikácia nie je vždy praktická. Tieto palivá vznikajú chemickými procesmi a môžu byť vytvorené z obnoviteľných zdrojov. Aj keď majú byť syntetické palivá uhlíkovo neutrálne, pretože technológia na ich výrobu odoberá CO2 zo vzduchu, ich ekonomická a ekologická efektívnosť je stále predmetom diskusií.

Prechod na elektromobilitu vyžaduje komplexný prístup založený na investíciách do výskumu a vývoja, modernizácii výrobných závodov a podpore trhu. Ceny elektrických vozidiel budú závisieť od efektívnosti výroby, znižovania nákladov na batérie a globálnych ekonomických faktorov. Podľa môjho názoru je však nutné a dôležité zvažovať alternatívy, ktoré umožnia vytvoriť priestor na to, aby boli elektromobily ekonomicky dostupné. Potrebujeme dosiahnuť udržateľné a komplexné riešenie pre dopravu budúcnosti a práve tu môžu syntetické palivá zohrať významnú úlohu. Veľkou nevýhodou syntetických palív je hlavne energeticky veľmi náročná výroba, čo ich osobitne v období drahých energií robí nekonkurencieschopnými. No zároveň platí, že do roku 2035, keď sa má skoncovať s predajom áut na ropné palivá, majú syntetické palivá na zdokonaľovanie a zlacňovanie ešte 12 rokov, a to je celkom dlhý čas.