Dnes, necelých 10 rokov od zrodenia pojmu Industry 4.0, zverejnila Európska komisia správu s názvom Industry 5.0: Towards a sustainable, humancentric and resilient European industry. V tejto správe sa zdôrazňuje význam Industry 5.0 pri dosahovaní spoločenských cieľov presahujúcich čisto ekonomické záujmy. Navrhuje sa prechod od ekonomického modelu založeného na „ťažbe a spotrebe“ k modelu, ktorý vytvára hodnotu z opätovného použitia, regenerácie a zníženia spotreby v záujme prosperity ľudí, a teda zároveň planéty.

Mne osobne filozofia Industry 5.0 príde esenciálna, príde mi, ako keby sme pri Industry 4.0 na niečo zabudli. Aj keď si obe definície vyhradzujú svoj vlastný význam, kde Industry 4.0 je „prosperujúci ekonóm“, zatiaľ čo Industry 5.0 chce byť „zelený ekonóm“, zrejme len spolu vytvárajú ucelenú a perspektívnu víziu o udržateľných inováciách.

Preto ekonómia a ekológia ako dve samostatné vedy musia podľahnúť synergii s ohľadom na pokrok, pokrok pre človeka a planétu. Nie je možné spomaliť a zastaviť znehodnocovanie životného prostredia bez zmien v ekonomike a tými nie sú len redukovanie produkcie CO2 a vyššia produktivita či efektivita, ale aj zmeny v ekonomických modeloch. Musí vzniknúť nový holistický model, ktorý je človekocentrický a jeho primárnym cieľom je eliminácia negatívnych environmentálnych vplyvov. Musíme sa pri inováciách zaujímať, aký majú ekonomický aj ekologický prínos. Keď pôjde o inovácie zamerané na človeka a životné prostredie, Priemysel 5.0 môže zohrať dôležitú úlohu.

Každý deň sa dozvedáme o nejakom novom objave, zažívame preteky vo výskume a nové technológie nám často vstupujú do života bez toho, aby sme si to veľmi uvedomovali. Kto bude autorom a používateľom inovácií? Homo digitalis alebo homo sapiens?