Pandémia, čipová kríza, vojna, utečenecká či energetická kríza, inflácia a recesia, politická nestabilita, terorizmus, kybernetická bezpečnosť. To sú reálie súčasných dní. Mnohí sú z toho, zrejme, unavení a nevidia svetlo na konci tunela. Žijeme epochu, ktorá je pre nás skúškou a jej význam ako vždy určí až história. Epochu, v ktorej sme konfrontovaní zlyhaniami, aké nie sú modernej civilizácii vlastné, a zároveň epochu vzniku nových znakov budúcej modernej civilizácie. Určite ide o umelú inteligenciu, ktorej využívanie napreduje, prvé funkčné kvantové počítače alebo úspešné experimenty prvých fúznych reaktorov. Ťažba minerálov mimo zemského povrchu alebo výlety do vesmíru s možným osídľovaním Marsu sú tiež aktuálne témy. Jednoducho, žijeme beletriu vedeckej fantastiky, neuveriteľné a fantastické sa stáva skutočné a všedné. Napriek tomu ako civilizácia zlyhávame, najmä pre mocenské záujmy, medziľudské vzťahy, kryptomenové miliardy. Svet je polarizovaný. Chýbajú nám elity, hodnoty a spoločný záujem.

Pre človeka je prirodzené, že sa snaží veci zlepšovať a vynachádzať nové. Robí to každý deň a verím, že nikdy neprestane. V dnešnej dobe je to jeho povinnosť. Vynálezy nemajú motivovať k ziskom a mocenským pohnútkam, ale majú civilizáciu obohacovať. Ak sa nám opäť podarí objaviť aj ľudské a spoločenské hodnoty, budú to dejiny, ku ktorým sa budeme s úctou vracať.

Na sklonku roka je pre nás prirodzené bilancovať uplynulý rok a premietame si, aký by mohol byť ten budúci, mnohí z nás si dávajú predsavzatia. Moje predsavzatie je budovať lepšie vzťahy, otvorenú komunikáciu a podporovať schopných ľudí.

Pri tejto príležitosti chcem všetkým zaželať príjemné prežitie vianočných sviatkov, v novom roku želám veľa zdravia a pevnú vôľu. Vzájomné porozumenie a tolerancia nech sú súčasťou budúcich dní.