Obavy z toho, že štvrtá priemyselná revolúcia zoberie ľuďom prácu, sa tak zdajú neopodstatnené. Práve Industry 4.0, resp. nástup užšieho prepojenia strojov a zariadení, môže pomôcť výrobným podnikom s nedostatkom kvalifikovanej pracovnej sily. Ak napríklad potrebujú výrobné podniky operatívne meniť montážny postup, môžu využiť softvérové nástroje na riadenie a monitorovanie výroby. Tie im umožnia vizualizovať pracovné postupy priamo na termináloch umiestnených pri montážnych pracoviskách. Súčasne možno vďaka týmto nástrojom jednotlivým montážnym pracoviskám generovať a elektronicky distribuovať pracovné príkazy. Bez potreby zásahu človeka je na základe výrobného plánu a predpísaných technologických postupov jasne definovaná časová postupnosť realizácie výroby jednotlivých objednávok.

Automatická online distribúcia výrobných príkazov a navigácia operátorov pomocou obrazoviek počas celého priebehu výroby umožní výrobnému podniku realizovať výrobu aj bez potrebného zdĺhavého zaškoľovania nových pracovníkov. Operátor na linke nerieši otázku, akým spôsobom treba montovať rôzne typy výrobkov, namiesto toho sa mu priamo na pracovisku zobrazujú všetky informácie, ktoré potrebuje k práci.

Okrem samotného množstva informácií, ktoré softvérový systém sprístupní pre operátora, je omnoho dôležitejšia forma prezentácie samotných informácií. Pri vývoji softvéru je dôležité, aby výrobca vytvoril používateľské prostredie s ohľadom na ergonómiu a efektívnosť používania operátorom. Nie je totiž akceptovateľné, aby zisťovanie informácií, či zaznamenávanie odpisu vykonanej práce operátorovi zaberalo viac času, ako samotný pracovný výkon.

Z našej praxe vieme, že každá stránka a dokument, ktorý sa má u našich zákazníkov vo výrobe zobraziť, musí byť prispôsobená požiadavkám konkrétneho typu výroby a špecifickým potrebám zákazníka. Ak je možné pomocou signálov, získaných z výrobných zariadení, identifikovať dostatočné údaje o práci operátora, je našou snahou čo najviac eliminovať potrebu zadávania ďalších údajov priamo operátorom.

Správna forma vizualizácie informácií môže výrazne urýchliť proces zapracovania nových zamestnancov, čo v dnešnej dobe vysokej fluktuácie pracovnej sily iste ocení nejedna výrobná firma.