Peter Bílik


Čo s preplneným skladom

06.10.2016

Mnohé príčiny nadbytočného skladovania sa dajú pomocou moderných technológií relatívne ľahko odstrániť alebo sa dá aspoň výrazne znížiť ich dosah na náklady a efektivitu výroby. Na trhu sú už dostupné riešenia pre Manufacturing Management, ktoré sú priamo zamerané na Inventory Management alebo Warehouse Management alebo majú na ne integrované moduly. Vďaka nim možno získať kontrolu nad všetkými činnosťami v sklade a výrazným spôsobom zvýšiť celkovú produktivitu práce.

Aký dosah má svetové prvenstvo Slovenska na náklady výrobnej spoločnosti

01.8.2016

Ekonomika Slovenska s populáciou 5,4 milióna obyvateľov zaznamenala v roku 2015 najrýchlejší rast za posledných 5 rokov. V závere roka to bolo dokonca najviac spomedzi krajín EÚ – vzrástla až o 4,2 percenta. Automobilky Volkswagen, Kia Motors a PSA Peugeot Citroën sa v roku 2015 pričinili o to, že sa Slovensko stalo najväčším svetovým výrobcom automobilov na hlavu. Prudký rast produkcie však môže mať aj neželaný vplyv na podnikateľské prostredie. Dodávateľské firmy čoraz viac upozorňujú na rastúcu fluktuáciu zamestnancov. Vzniknutá situácia má nielen výrazný dosah na náklady firiem, ale nedostatok kvalifikovaných síl komplikuje najmä pružnosť ich reakcie na zvýšený dopyt automobiliek.

Keď hračky chytia do rúk dospelí

12.4.2016

Keď pred vyše piatimi rokmi Microsoft uvádzal na trh Kinect pre hernú konzolu Xbox, mnohé nasvedčovalo tomu, že ide o prelomovú technológiu predurčenú k úspechu. Výrobcom vtedy, pravdepodobne, nenapadlo, že toto zariadenie, ktoré dokáže pomocou pokročilej infrakamery, senzorov a mikrofónov sledovať pohyby tela, rozpoznávať výraz tváre či detaily ako zovretá päsť, a tak ovládať hru pohybom a hlasom, bude raz súčasťou výrobnej linky.

Digitálny podnik – mýtus alebo realita?

27.1.2016

Strategická línia Industry 4.0 určuje budúce smerovanie a vývoj priemyslu. Predstihuje súčasnosť a predstavuje trendy v novom myslení. Môže to znieť futuristicky, napriek tomu už dnes existujú firmy, ktoré fungujú na princípe Industry 4.0. Menšie výrobné podniky ju môžu považovať za vzdialenú fikciu, napriek tomu dôsledky tretej priemyselnej revolúcie spred vyše 100 rokov trvajú dodnes. Tu sú tri kroky, ktorými môžete vytvoriť podmienky naplnenia vízie SMART FACTORY, ktorá je súčasťou iniciatívy Industry 4.0.

Slovenská kooperačná burza 2020, Bratislava
Reklama