Vzhľadom na to, že skladové operácie sú realizované zväčša prostredníctvom mobilných terminálov, ktoré obsluhujú konkrétni pracovníci, možno výkonnosť jednotlivých pracovníkov skladu merať a vyhodnocovať. To poskytne riadiacim pracovníkom dostatok kvalitných informácií potrebných na vyhodnocovanie, plánovanie a zlepšovanie skladových procesov.

Ďalšími prínosmi riadeného skladu je zjednodušenie operácií, výrazné zníženie chybovosti spôsobené ľudským faktorom, ako aj redukcia papierových dokladov. Už v procese príjmu tovaru môže byť v riadenom sklade použitá vhodne nastavená zaskladňovacia stratégia, vďaka ktorej systém určí najvhodnejšiu voľnú pozíciu na prijímaný tovar. Pri procese výdaja tovaru zase dokáže prácu operátora výrazne zjednodušiť technológia Pick by Light, ktorá ho navádza pomocou svetelných signálov určujúcich správnu pozíciu so správnym komponentom. Operátor teda zreteľne vidí, čo má vychystať, a pretože nemusí skenovať čiarové kódy, má obe ruky voľné na manipuláciu s tovarom.

Je mnoho spôsobov, ako na internú logistiku v podniku. Pokiaľ však celkový objem a zložitosť logistických operácií prekročí určitú hranicu, prestáva vedenie skladovej evidencie v papierovej forme či v niekoľkých XLS stačiť. A práve vtedy prichádzajú na rad špecializované riešenia, ktoré zaistia pokrytie všetkých skladových procesov. Výsledkom je vyššia kvalita služieb poskytovaných zákazníkovi, pre ktorého je tovar pripravený v požadovanej kvalite, množstve a včas.