Data collection

Prvým základným krokom je začať zbierať dáta. Nemusí to znamenať inštaláciu množstva komplikovaných senzorov alebo kamier, spočiatku stačí aj jednoduché odpisovanie výroby, čiže elektronické zaznamenávanie vykonaných úkonov pracovníkmi. Neskôr, samozrejme, môžu pribudnúť ďalšie cestičky, ktorými budú prúdiť dáta zo všetkých strojov, zariadení, výrobkov, skladov a iných súčastí závodu.

MOM System

Druhý krok je nasadenie softvéru na riadenie výrobných operácií (MOM – Manufacturing Operations Management), ktorý je jedným zo základných stavebných prvkov inteligentného digitálneho podniku. Softvér prepojený s výrobou poskytuje nielen elegantný spôsob odpisovania výroby, ale umožňuje aj koordinovať jednotlivé operácie vo výrobe, či už je to samotná produkcia, alebo logistika, údržba, priebežná kontrola kvality. Všetky tieto operácie totiž využívajú rovnaké výrobné zdroje – pracovníkov, materiál, hotové výrobky, všetky stroje a zariadenia.

Jednoznačná identifikácia výrobných zdrojov je základným predpokladom úspešného riadenia výrobných operácií. MOM systém vytvára základnú kostru „sociálnej siete“ podniku, kde všetky súčasti výroby majú svoj profil s časovou osou, na ktorú sa zaznamenáva ich história. Podobne ako na vašom profile na Facebooku. MOM zároveň umožňuje, aby o každom pohybe tovaru alebo o vykonanom úkone existoval elektronický záznam. Všetky tieto informácie následne zbiera a sprístupňuje v reálnom čase, takže aj výrobný manažér presne vie, v akom stave sa výroba nachádza a čo sa na ktorej linke deje.

Services

Tretím nevyhnutným krokom k Industry 4.0 je vybudovanie služieb, ktoré dátam zhromaždeným v informačnom systéme dávajú zmysel a hodnotu. Je to obdoba služieb, ktoré nám na Facebooku pripomínajú, že niekto z priateľov má sviatok. Vo výrobe môže na základe takto získaných informácií robiť manažment strategické rozhodnutia, napríklad upraviť výrobné portfólio, keď z dát vysvitne, že skutočné náklady na niektoré výrobky sú iné, ako sa predpokladalo.

Dobrá správa pre výrobné podniky je, že cesta k Industry 4.0 nemusí znamenať okamžitú mega investíciu do kompletnej výmeny či modernizácie celej fabriky. Smerom k inteligentnému podniku sa dá vydať postupne a bez masívnych investícií.