Evolúciou a priemyselnými revolúciami sme sa dostali do novej etapy veľmi zložitého prepojeného systému. Stretávame sa pri tom s emergentnými (vynárajúcimi sa) a synergetickými (s pridanou súčinnosťou) entitami. Niektoré sú úplne nové, s ktorými sme nerátali, ktoré sme nepoznali. No sú aj také, ktoré sme tušili, predpovedali, čiastočne formalizovali, modelovali či simulovali. Nemáme s nimi zatiaľ dostatočnú reálnu prežitú skúsenosť, aby sme ich mohli verifikovať a validovať.

Nové technológie (informatické, sieťové, automatizačné, výrobné, nanotechnológie…) ovplyvňujú technické vzdelávanie, výskum a inovácie a platí to aj naopak. Do tohto zložitého prepojeného priemyselného sveta je čoraz viac zapojený aj človek a spoločnosť, vznikajú nové business modely, osobné modely života, ako aj politické modely sveta. Pri tom mám na mysli nielen vlastnosti, správanie, komunikáciu (aj priemyselných) systémov a ich častí, ale predovšetkým stanovenie žiadaných či optimálnych hodnôt, parametrov, taktických a strategických cieľov, vízií a aj získavanie vedomostí. A to je témou a výzvou hlavne pre kybernetiku a umelú inteligenciu, t. j. inteligentné systémy. V žiadnom prípade osamotene, ale v synergii s okolím a neustálym overovaním v reálnom inteligentnom sociokyberfyzikálnom priestore.

Som presvedčená, že po 1. revolúcii (mechanizácia), 2. revolúcii (elektrifikácia) a 3. revolúcii (automatizácii) je tu teraz 4. (r)evolúcia (inteligentná kybernetizácia) a tá bude postupne aplikovaná v najrôznejších oblastiach priemyslu a života. Som optimistický realista, verím, že v novej (r)evolučnej emergencii nájdeme inteligentnú synergiu. Utvrdzujú ma v tom aj inovačné krivky spoločnosti Gartner, ktoré vykresľujú očakávania sveta od myšlienok či technológií postupne od ich vzniku cez vrchol očakávaní, dezilúziu až po návrat k realite a dospelosti. Teraz „(r)evolvujeme“ cez ďalšie emergencie a synergie zase bližšie k prepojenejším, zložitejším, ale inteligentnejším (smart) sociokyberfyzikálnym aj priemyselným systémom. Aplikačný svet automatizácie, robotiky a priemyselnej informatiky tomu veľmi dobre rozumie, je opatrný a realistický, lebo prepája fyzikálny svet s digitálnym už od 3. priemyselnej revolúcie.