prof. Ing. Iveta Zolotová, CSc.


Smart Industry, (r)evolúcie, emergencia a synergia

20.3.2017

Áno, je veľa akademických, verejných, komerčných, ekonomických či politických diskusií, polemík, názorov a odporúčaní o tom, či sme alebo nie sme v 4. priemyselnej (r)evolúcii a čo s tým. Každý názor, vysvetlenie či vízia sú ovplyvnené aj uhlom pohľadu a úrovňou abstrakcie zainteresovaného subjektu.

Inteligentné kybernetické systémy

22.8.2016

Industry 4.0, smart industry, kyberneticko-fyzikálne systémy, závody budúcnosti, internet všetkého, robotika, rozšírená realita, big data, cloudy a ďalšie pojmy sú veľmi frekventované v rôznych médiách, vo výrobných a nevýrobných spoločnostiach a medzi laickou a odbornou komunitou, a to z rôznych pohľadov, výskumného, inovačného, ale aj vzdelávacieho. Prebieha evolúcia a revolúcia v technológiách, riešeniach, podnikateľských plánoch. Prežívame a tvoríme myšlienkovo a technologicky úžasné obdobie, možno nepredvídateľne emergované a implementované v realite, voláme po synergii.

Slovenská kooperačná burza 2020, Bratislava
Reklama