Implementácia RPA je prvým krokom digitálnej transformácie. Zároveň je to technológia pripravená zmeniť spôsob, akým pracujeme. Jej zámerom je ovplyvniť skôr konkrétne úlohy ako celé profesie. Katastrofické scenáre, keď automatizačné roboty vytlačia všetkých ľudských pracovníkov, je preto veľmi nepravdepodobný. A tu je dôvod. RPA znamená väčší objem vykonanej práce za rovnaký čas ako ľudský pracovník, lepšie služby zákazníkom a viac obchodných príležitostí. Viac príležitostí rovná sa rast. A v konečnom dôsledku rast vytvára viac pracovných miest.

Od bankovníctva k priemyslu

Robotická automatizácia procesov sa objavila na začiatku roku 2000, ale až okolo roku 2015 sa dostala do popredia. Jej využitie v začiatkoch ocenili najmä v poisťovníctve, bankovníctve a celom finančnom sektore, kde pomáhala optimalizovať ich vnútorné procesy. Postupne sa predajcovia technológie RPA začali viac zameriavať na využitie v priemyselných podnikoch.

Administratívne úlohy vo výrobnom priemysle sú namáhavé. Zníženie potreby ich dokončenia umožňuje zamestnancom sústrediť sa na iné dôležité úlohy. Ako každé odvetvie, aj výroba má mnoho administratívnych funkcií, ktoré môžu ťažiť z automatizácie kancelárskych úloh.

Softvérové roboty sú teraz omnoho flexibilnejšie a možno ich aplikovať v rôznorodých obchodných procesoch, ako je spúšťanie rôznych aplikácií a automatické prihlasovanie, otváranie e-mailov a príloh, odpovedanie na e-maily s často kladenými otázkami, kopírovanie a vkladanie údajov, presun súborov a priečinkov, spracovávanie údajov na základe logických pravidiel alebo vykonávanie výpočtov, extrakcia údajov z dokumentov, vypĺňanie formulárov, spájanie údajov z viacerých zdrojov, evidencia dochádzky, objednávanie spotrebného materiálu, vytváranie a evidencia faktúr a ďalšie.

Ktoré odvetvia môžu RPA využiť? Väčšinu prípadov využitia automatizácie opisuje bankovníctvo, účtovníctvo či poisťovne, preto sme sa v tomto článku rozhodli ukázať výhody automatizácie aj v iných odvetviach.

RPA v automobilovom priemysle

Zatiaľ čo väčšina automobilových spoločností sa sústreďuje na automatizáciu výrobných postupov, analytici zaznamenávajú veľký posun k aplikáciám RPA. Úlohy, ktoré môže RPA riešiť pre automobilové spoločnosti, možno nájsť aj v iných oblastiach ako manažment predaja, dodávateľský reťazec, logistika, ale aj poistné udalosti. Niektoré prípady použitia špecifické pre dané odvetvie zahŕňajú sledovanie zásob konkrétnych dielov, automatizáciu žiadostí zákazníkov o informácie a manuály, zaznamenávanie servisných správ vozidla a podobných diagnostických údajov, zrýchlenie zberu a overovania údajov pre poistenie auta.

RPA v ropnom, plynárenskom a energetickom priemysle

RPA v ropnom, plynárenskom a energetickom priemysle sa používa nielen na všeobecnú analýzu údajov a ľudských zdrojov, ale aj na podávanie správ na prieskum, podávanie správ o zdraví a bezpečnosti životného prostredia, zmluvné pridelenie merača a bezpečnostné kontrolné zoznamy. RPA môže byť aplikovaná v celom rade procesov v rámci odvetvia.

Jednou z najväčších výhod RPA v týchto odvetviach je riešenie problému integrácie, ktorý je spôsobený závislosťou od starších systémov. Pretože na používanie tohto špecifického softvéru nie sú potrebné takmer žiadne znalosti programovania, technológia RPA je kompatibilná so súčasnou infraštruktúrou akejkoľvek spoločnosti a môže byť nasadená efektívne a rýchlo.

RPA v doprave a logistike

V kombinácii s ďalšími modernými technológiami má RPA silný vplyv na odvetvie dopravy a logistiky. RPA môže extrahovať informácie z rôznych štruktúrovaných a neštruktúrovaných zdrojov vrátane prepravnej dokumentácie, e-mailov, poznámok, a podľa toho aktualizovať plány zásielok. Časovo náročné procesy optimalizované pomocou softvéru RPA v oblasti riadenia zásob, plánovania ponuky a dopytu alebo riadenia nákladov výrazne zlepšujú efektivitu a ziskovosť podnikania.

Ďalšou oblasťou, kde sa robotická automatizácia ukazuje ako užitočná pre logistický priemysel, je sledovanie dodávok. Systémy RPA sa spájajú so softvérom a aplikáciami tretích strán, aby získali podrobnosti o zásielke a automatizovali údaje o sledovaní vrátane stavu vyzdvihnutia a doručenia. Keďže roboty sledujú doručenie, môžu byť tiež naprogramované tak, aby automaticky odosielali e-maily a textové správy a informovali koncových zákazníkov o stave a predpokladanom čase doručenia.

RPA v potravinárskom priemysle

S rastúcou konkurenciou v potravinárskom priemysle sa spoločnosti neustále snažia zlepšovať efektivitu svojich činností, udržiavať vysokú kvalitu produktov a zvyšovať zisky. Údaje dôležité pre potravinársky priemysel, ktoré možno zhromažďovať a triediť pomocou softvéru RPA, zahŕňajú informácie o alergénoch, kontrole teploty a sledovaní podmienok skladovania, požiadavky na balenie a štítkovanie, riadenie zásob na základe dopytu zákazníkov a predchádzajúcich objednávok, riadenie dodávateľského reťazca s automatizáciou e-mailových správ, monitorovaním a integráciou dopravného systému.

Teória v praxi

O výhodách a možnostiach RPA sme už toho veľa popísali. Ak sa však pýtate, ako sa RPA využíva v reálnych priemyselných podnikoch, čítajte ďalej; uvádzame tri prípady použitia RPA v rôznych priemyselných podnikoch.

Fyzické roboty sa stretávajú so softvérovými robotmi

Na optimalizáciu interných procesov a zníženie manuálnych rutinných úloh, ktoré vykonávajú zamestnanci, globálny výrobca robotov a robotických riešení zvolil nástroj UiPath na robotickú automatizáciu procesov. Lakovanie, bodové zváranie, lepenie, meranie, kontrola kvality alebo balenie, to je len zlomok toho, čo dokážu fyzické priemyselné roboty. Vykonávajú úlohy, ktoré predtým vyžadovali ruky zamestnanca. To isté platí pre softvérové roboty, ktoré preberajú opakujúce sa a únavné procesy od zamestnancov pracujúcich s údajmi.

„Naším strategickým cieľom je optimalizovať vnútorné procesy pomocou RPA a znižovať monotónne rutinné úlohy našich zamestnancov. Ďalej chceme zlepšiť kvalitu a dostupnosť dát a použiť RPA ako dočasné krátkodobé riešenie integrácie IT systémov, ak vývoj rozhrania trvá dlhšie, ako sa očakávalo,“ povedal Patrick Zech, projektový manažér.

Impulz k RPA dali oddelenia účtovníctva a zákazníckeho servisu. Mnoho zamestnancov v týchto oddeleniach stále trávi veľa času ručným spracovaním objednávok alebo prenosom údajov. Cieľom bolo zautomatizovať tieto zdĺhavé a na zdroje náročné procesy čo najrýchlejšie, najjednoduchšie a najefektívnejšie bez nutnosti zavádzania veľkých IT projektov, ktoré sú často spojené s dlhou prípravou a vývojom, a teda čakaním.

„UiPath nás presvedčil na jednej strane vďaka širokému spektru funkcií a existujúcim rozhraniam s inými systémami a na druhej strane preto, že softvér sa dá ľahko naučiť bez programátorského zázemia,“ vysvetlil Stefan Hummrich, vedúci IT a automatizácie.

Úlohou softvérového robota bolo automatizovať prenos interných objednávok náhradných dielov zo systému eCommerce do ERP. Keďže tento proces a systém eCommerce sa v spoločnosti prerábali, nebolo ešte dostupné žiadne klasické IT riešenie vo forme rozhrania na systém ERP. Rozhranie bolo vo vývoji, ale ešte nebolo funkčné. To malo za následok vysokú manuálnu záťaž zamestnancov.

V priebehu niekoľkých týždňov sa im podarilo zautomatizovať 95 % týchto objednávok pomocou RPA a zároveň dosiahnuť vyššiu kvalitu dát odstránením prípadných chýb, ktoré by sa pri manuálnom prenose mohli vyskytnúť. Migrácia údajov počas zmeny systému je ďalším prípadom použitia RPA v spoločnosti. Často ide len o jednorazové úlohy, ktoré však prinášajú veľký potenciál, keďže do nového systému sa má preniesť niekoľko (desať)tisíc súborov údajov. Konkrétnym príkladom je migrácia dát počas inovácie zo SAP R/3 na SAP S/4HANA. Spoločnosť si na túto úlohu vopred vybrala troch zamestnancov, aby na tom pracovali celých šesť pracovných dní. Softvérový robot vykonal migráciu dát automaticky cez víkend.

Zvýšenie produktivity vďaka optimalizácii pracovného postupu

Spoločnosť innogy, popredný dodávateľ energií v Českej republike, potrebovala jednoduchší spôsob na vytváranie ponúk fotovoltických systémov na mieru a rozhodla sa pre riešenie Microsoft Power Apps. Dnes dokážu navrhnúť fotovoltický systém a vytvoriť ponuku na mieru o 25 % rýchlejšie. Toto riešenie tiež spoločnosti prináša lepší prehľad o zákazníckom portfóliu, zaslaných ponukách a stave obchodných prípadov. Vďaka možnosti konfigurácie a flexibilite systému dokáže spoločnosť poskytovať efektívnejšie služby väčšiemu počtu zákazníkov.

Predajný tím vytvára pomocou Power Apps profil zákazníka a zhromažďuje pre neho potrebné dáta, aby bolo možné zostaviť ponuku fotovoltického systému na mieru. „S použitím platformy Microsoft Power Platform dokážeme rýchlo vypracovať ponuku na mieru, ktorá zohľadňuje individuálne potreby zákazníka a zároveň špecifický spôsob práce predajného tímu fotovoltických produktov v spoločnosti,“ hovorí Gianluca Turturro, riaditeľ v spoločnosti ACTUM Digital. „Toto riešenie zohľadní špecifické podmienky inštalácie u zákazníka vrátane konkrétnych súradníc GPS, sklonu strechy a očakávanej úrovne slnečného žiarenia. Potom začne automaticky navrhovať najlepšie riešenie so zreteľom na jedinečné potreby zákazníka,“ vysvetľuje Jiří Riedel, architekt IT aplikácií v spoločnosti innogy. „Systém zohľadňuje dôležité technické a obchodné faktory, ako sú dotácie na výrobu energie z obnoviteľných zdrojov v rôznych regiónoch.“

Nový systém tiež zjednodušuje prehľadnosť cenovej kalkulácie. „Po dokončení návrhu sa zákazníkovi automaticky odošle e-mail so všetkými náležitosťami, ktoré tvoria cenu navrhovaného systému, vrátane batérií, meniča, nákladov na inštaláciu a panelov,“ uvádza J. Riedel. Údaje sú veľmi podrobné, čo zákazníkom umožňuje získať o systéme jasnú predstavu, aby sa mohli pri prechode na udržateľný zdroj energie informovane rozhodnúť.

Používanie nového systému založeného na Power Apps ušetrí zamestnancom spoločnosti až 15 minút na každú ponuku, ktorú pripravujú, v súhrne teda niekoľko hodín týždenne. Vďaka ušetrenému času sa predajná kapacita zvýšila o 10 %.

Digitálna transformácia v Dongfeng Nissan

So silnou konkurenciou na čínskom trhu sa automobilová spoločnosť Dongfeng Nissan pustila do ambiciózneho programu digitálnej transformácie, ktorého cieľom je zlepšiť efektivitu a urýchliť uvedenie radu nových vozidiel na trh. V roku 2019 spoločnosť Dongfeng Nissan spustila svoju digitálnu transformáciu na podporu lepšieho využívania údajov na zefektívnenie interných obchodných operácií, zlepšenie existujúcich pracovných postupov a podporu celkovej efektívnosti. V rámci programu si automobilka vybrala nástroj robotickej automatizácie procesov UiPath.

Táto technológia bola prijatá čiastočne, pretože materská spoločnosť Nissan Motor tiež nasadila podobnú technológiu v roku 2017. Už mala hlboké znalosti o RPA a jej aplikácii na výrobu automobilov. Dongfeng Nissan využil skúsenosti materskej spoločnosti a vyhol sa akýmkoľvek potenciálnym nástrahám. Medzi kľúčové priority patrili budovanie tímu centra excelentnosti na úrovni spoločnosti a vytvorenie štandardizovaného modelu systému pred úplným zavedením RPA.

Tím centra excelentnosti spoločne pracoval na implementácii RPA v celej spoločnosti s cieľom realizovať automatizáciu podnikových procesov v rôznych oblastiach. Nasadenie RPA v spoločnosti sa zameriava na zber údajov a automatizáciu. V účtovníctve použili RPA na spracovanie faktúr a reklamáciu výdavkov. Spracované dokumenty sa vkladajú do systému a RPA ich dokáže automaticky triediť a spracovávať vrátane generovania reportov.

Spoločnosť Dongfeng Nissan zaviedla RPA v ôsmich kľúčových obchodných oblastiach pokrývajúcich 126 procesov RPA a ušetrila 13 221 pracovných hodín ročne. Vyškolených bolo viac ako 400 zamestnancov. Spätná väzba od zamestnancov bola pozitívna, pričom mnohí z nich poznamenali, že RPA je viac než len nástroj na automatizáciu procesov. Je to spôsob, ako organizovať a štandardizovať podnikový systém.

Systém RPA bol aplikovaný v rámci výskumu a vývoja, výroby, predaja a marketingu, financií a ľudských zdrojov. Systém povzbudzuje zamestnancov, aby ďalej skúmali potenciál integrácie umelej inteligencie, optického rozpoznávania znakov (OCR) a spracovania prirodzeného jazyka (NLP) do podnikovej automatizácie.

Vieme, že…

O robotickej automatizácii procesov prevláda veľa mylných predstáv. Napríklad tá, že využívaním softvérových robotov budú ľudia nadbytoční. Dúfame, že načrtnutím hlavných konceptov súvisiacich s RPA a predvedením jej silných stránok sme vás presvedčili o opaku. Robotická automatizácia procesov je pre podniky akýmsi odrazovým mostíkom na cestu digitálnej transformácie.

Zdroje

[1] Everything You Need To Know About RPA. Flobotics. [online]. Publikované 12. 8. 2022. Citované 19. 10. 2022.

[2] Andruszkiewics, D.: 10 Non-Obvious Industries That Can Benefit From RPA. GGS Go Global Services. [online]. Publikované 8. 9. 2021. Citované 19. 10. 2022.

[3] Physical Robots Meet Software Robots: KUKA AG Optimizes More than 50 Internal Processes by Using RPA. UiPath. [online]. Citované 19. 10. 2022.

[4] China´s Dongfeng Nissan Turns to UiPath for Ambitious Digital Transformation Program. UiPath. UiPath. [online]. Citované 19. 10. 2022.

[5] Energy leader innogy drives sustainability by simplifying photo voltaic system customization with Power Apps. Microsoft. [online]. Publikované 03. 05. 2022. Citované 19. 10. 2022.