Zrak robotů

Společnost Svensk Industriautomation (SVIA) se sídlem v Jönköpingu ve Švédsku je rychle rostoucí automatizační firma, který vyvíjí robotické linky pro své zákazníky ve skandinávských zemích, Německu, Velké Británii, Nizozemí a USA. Robotická linka se skládá z robotických buněk, které dokážou komunikovat např. s dalšími systémy v závodě.

Základem řízení robotických buněk je systém strojového vidění Pickvision, vyvinutý společností SVIA, který přesně detekuje, jak jsou určené objekty umístěny na páse dopravníku, a tak umožňuje robotu, aby je z pásu sbíral. Zjednodušeně řečeno, SVIA umožňuje robotům, aby viděly. Tato převratná metoda je na trhu automatizační techniky stále populárnější a umožnila společnosti SVIA, aby v posledních několika letech zdvojnásobila svůj obrat.

Naše síla je v jednoduchosti,“ říká Anders Mandorsson, Designer and Project Manager u společnosti SVIA. „Je velmi snadné říci ­robotu, co má z pásu sbírat, a tím je připraven k činnosti.“ Pomocí softwaru Pickvision sejme uživatel obraz objektu, který se má z pásu sbírat. Software automaticky detekuje tvar objektu a pokaždé, když se tento tvar objeví v zorném poli kamery, je robot schopen určit, jak ho z pásu sebrat.

Propojení komunikačních sítí DeviceNet a PROFIBUS

Robotické buňky SVIA, jako pokročilé automatizační systémy, potřebují komunikovat s okolními průmyslovými sítěmi a tento typ komunikace není vždy bez problémů. „Před několika lety jsme sestrojili robotickou buňku pro zákazníka, který mi slíbil, že nám umožní přístup do jejich komunikačního systému PROFIBUS, ale po nějaké době bylo jasné, že náš systém bude jen separátním uzlem jejich komunikační sítě. Proto jsme si vybrali komunikační brány Anybus X-gateway od firmy HMS.Vyzkoušeli jsme jednu nainstalovat do našeho rozváděče, aby se starala o převod dat mezi naší sítí DeviceNet a zákazníkovou sítí PROFIBUS, a zvládla to s přehledem,“ říká Anders Mandorsson.

Od té doby instalovala společnost SVIA komunikační brány Anybus X-gateway do mnoha robotických buněk, které dodala zákazníkům po celém světě. Ještě jednou: klíčová je jednoduchost. „DeviceNet je standard, jenž se uplatňuje ve většině našich rozváděčů, a místo abychom se sami snažili vypořádat se s konverzí dat pro jiné ­komunikační sítě, jednoduše do rozváděčů nainstalujeme Anybus X-gateway od HMS. Je to levnější, ale především je to jednodušší pro zákazníka, protože může snadno oddělit náš systém od jeho vlastní podnikové sítě,“ říká Anders Mandorsson.

Jak to pracuje

Robotické buňky SVIA obvykle používají roboty ABB, jejichž ­komunikačním standardem je DeviceNet. Roboty mohou snadno komunikovat se zařízeními, která používají také DeviceNet, ale mají-li být připojeny k jiným sítím, např. PROFIBUS (s PLC od firmy Siemens) nebo EtherCAT (s PLC od firmy Beckhoff), potřebují „překladatele“.

Komunikační brána Anybus X-gateway se prostřednictvím svého vestavěného softwaru, který restrukturalizuje telegramy z jedné strany, aby byly snadno pochopitelné na druhé straně, stará o správnou konverzi dat mezi dvěma sítěmi. Konfigurace za pomoci softwaru Anybus Configuration Manager trvá jen několik minut a nevyžaduje žádné programování.

Pružnost

Robotické buňky SVIA jsou velmi pružné a mohou být snadno přizpůsobeny tak, aby plnily různé úlohy podle zadání zákazníka, jako jsou montáž, balení, frézování nebo soustružení. Díky ­komunikačním bránám Anybus X-Gateway je SVIA velmi flexibilní s ohledem na komunikační síť, ke které má být robotická buňka připojena. „Abych byl upřímný, už ani nemyslíme na to, k čemu bude naše ­robotická buňka připojena,“ říká Ander Mandorsson. „Když ­vytváříme robotickou linku, jednoduše objednáme komunikační brány Anybys X-gateway, které se postarají o převod na komunikační síť zákazníka – zapojíme ji a funguje to.


V softwaru Pickvision obsluha rozhodne, jaké součásti se mají z dopravníkového pásu sbírat. Každá součást se vyfotí a software potom identifikuje její tvar. Když je robotická buňka činnosti, ­kamera shora snímá dopravníkový pás a umožňuje robotu přesně rozeznat, co má z pásu sebrat a jak to má uchopit. Komunikační brána Anybus X-gateway se stará o konverzi dat mezi řídicím systémem robotu se sběrnicí DeviceNet a zákazníkovou sítí PROFIBUS.

Anders Mandorsson

www.anybus.com