Inteligentní automatizace

Pokud dodavatelé v jiných zemích umí vyrobit něco levněji, hrozí riziko, že se budou velké zakázky realizovat v cizině. Na to doplácí mnoho evropských průmyslových firem, včetně Gern Glas. Řešení spočívá v inteligentní automatizaci.

V posledních letech investovala firma do nových optimalizovaných výrobních zařízení a současně kladla důraz na nejlepší možné ­využití výrobní kapacity. Zákazníci mající zájem o sklo přišli z Dánska a dalších oblastí a byli aktivní především v nábytkářském průmyslu (kuchyně a konstrukce). Když Gern Glas na počátku roku 2009 ­zjistil, že je na trhu nový odlišný druh robota, rozhodl se investovat do jednoho z robotů firmy Universal Robots. „Jde o zcela odlišný druh průmyslového robota, který je mnohem levnější, než byly ­roboty na trhu kdykoli předtím. Robot je mobilní, snadno ovladatelný a flexibilní. Je namontován na vozíku, takže s ním můžeme volně pohybovat a přemisťovat ho, kam je zrovna potřeba,“ vysvětluje Glenn Larsen, technický ředitel v Gern Glas.

Můžeme jednoduše držet robotické rameno a ukázat mu pohyby, které chceme, aby vykonávalo. Opakuje potom tyto pohyby v takovém počtu a čase, jaké zadáme na dotykové obrazovce,“ říká Glenn Larsen.
Bo Detlefsen, ředitel továrny Gern Glas, ho doplňuje: „Bezpečnost, mobilita a flexibilita jsou pro nás rozhodující. Nepotřebujeme tyto věci omezovat, jako tomu bývá u běžných robotů. Tohoto robota můžeme velmi snadno přesunout na jiné práce, aniž bychom potřebovali programátora, který by strávil tři dny kódováním, a tři mechaniky a jeřáb, abychom robota přemístili.“ Robot je schopný znovu používat již vytvořené programy pro opakující se úkoly.

Úspory energie již od prvního dne

Již po deseti hodinách od příjezdu do Gern Glas v Sorringu byl robot zaměstnán svojí první prací – pokládání tabulek skla na dopravník pro temperování. Gern Glas využívá průchozí pec s integrovaným vnitřním dopravním systémem na dvou podlažích. Je to velmi efektivní a jednoduché. Skleněné kusy procházejí pecí na širokém dopravníku. Sklo často nezabírá celou šířku dopravníku. Robotické rameno umožňuje mnohem lépe využít kapacitu a zkontrolovat, zda nikde nejsou neprůchodná místa. „Robot umísťuje relativně malé kusy skla na dopravníkový pás do zvláštní řady vedle ostatních kusů. Je to způsob, jak můžeme temperovat mnohem více skla se stejnou spotřebou elektrické energie," říká Glenn Larsen.

Robot vykonává těžkou práci

Manažeři v Gern Glas také očekávají, že nová robotická technologie ušetří čas, který zaměstnanci tráví doplňováním kusů skla do stroje. Robotické rameno převezme některé z těchto jednotvárných činností. „Čas ubíhá velmi pomalu, pokud trávíte týdny děláním té samé práce. Robot může snížit tento tlak a vytvořit pro zaměstnance více variabilní pracovní den. Robot šťastně pracuje na monotónních ­činnostech, „ říká Glenn Larsen. Management firmy Gern Glas očekává, že si na sebe první robotické rameno vydělá za 6 – 12 ­měsíců. Náklady na pořízení robota jsou ekvivalentní 800 pracovních hodin výrobních dělníků.

www.universal-robots.cz