História

Etablovaná značka NOVOFRUCT sa v oblasti spracovania a prípravy ovocia a zeleniny pohybuje už dlhé roky. Po revolúcii nastalo v závode turbulentné obdobie, majitelia sa menili ako na bežiacom páse a závod žil iba z predaja skladových zásob a predaja hnuteľného majetku. Veľké zmeny však nastali začiatkom roku 2000, kedy sa noví majitelia rozhodli závod modernizovať a investovať do technológií. Kvalita produktov a penetrácia na zahraničných trhoch bola na stúpajúcej úrovni. Minulý rok sa čiastočne upravovali vlastnícke vzťahy, keďže väčšinový podiel kúpila zahraničná firma, ktorá vlastní závody v Poľsku a Česku. 

Veľká konkurenčná výhoda NOVOFRUCT SK tkvie v dlhoročnom know -how a skúsenostiach zamestnancov. V súčasnej dobe pracuje v závode 140 kmeňových zamestnancov, ktorých počet narastá počas sezónneho obdobia. Finálnymi produktmi spoločnosti sú ovocné a zeleninové dojčenské výživy a pokrmy, ovocné a zeleninové konzervy, mäsové nátierky a hotové jedlá.

Konzerváreň získala množstvo certifikátov týkajúcich sa hygieny a bezpečnosti potravín. Medzi najdôležitejšie patria prísne medzinárodné certifikáty IFS(International Food Standard) a BRC (Global Standard for Food Safety). Každoročne prebiehajú audity uplatňovania týchto noriem a pri ostatnom audite v tomto roku sa dostal závod do najvyššej - A kategórie.

Halal, Košér, Demeter

Keby Novofruct vyrábal len pre Slovenský trh, tak táto reportáž by sa pravdepodobne nemala kde uskutočniť. Značná časť vyrábaných produktov je teda určená na export. Spoločnosť dodáva svoje produkty do viac než 20tich krajín sveta. Nosný produkt NOVOFRUCT SK – dojčenskú výživu – pravidelne nájdete dokonca na pultoch mongolských obchodov. Veľkou devízou spoločnosti je výroba produktov Halal (zo surovín, ktoré je povolené konzumovať v moslimskom svete), Košér (zo surovín povolených v židovskej komunite) alebo DEMETER (zo surovín pochádzajúcich z biologicko-dynamického poľnohospodárstva).

Produkty a výroba

Nosnou výrobnou kategóriou závodu sú produkty pre dojčatá od ukončeného 4. mesiaca ich veku . Dojčenská výživa je vyrábaná na báze ovocia , dojčenské pokrmy obsahujú zeleninovú zložku, prípadne aj mäsovú. Do výrobného procesu teda vstupujú buď ovocné druhy, ( ako jablká, hrušky, višne, marhule, broskyne a pod.) , alebo pre výrobu detských pokrmov otestovaná mrazená zelenina či mäso.
Hlavná sezóna začína v júni a závod zažíva najväčší nápor v septembri a októbri. Vtedy výroba v závode funguje na tri zmeny. Do výrobného procesu vstupujú buď sezónne lokálne produkty alebo polotovary. Ak sa pripravujú hotové jedlá, tak vstupom do výroby sú mrazené alebo chladené bloky mäsa, ktoré sa pred spracovaním narežú alebo pomelú.

V závode sa nachádza päť základných výrobných liniek: dve ovocno-zeleninové linky, jedna mäsová linku do plechoviek a dve plniace linky do hliníkových obalov. Medzi podporné linky sa dá zaradiť aseptická linka, linka na pranie a čistenie koreňovej zeleniny a dreňovacia linka. Všetky linky sú samostatné a sú z hygienických dôvodov úplne oddelené. 

Novofruct

Dojčenecká výživa neobsahuje žiadne konzervanty a vo výrobnom procese prechádza pasterizáciou, dojčenské pokrmy sú sterilizované v autoklávoch/ tlakových nádobách/. Následne sa všetky produkty paletizujú a smerujú do tzv. pozorovacieho skladu. Po overení kvality sa produkty balia a sú pripravené pre zákazníkov.

Paletizácia

Všetky produkty uzatvárané kovovým viečkom sa pomocou dvoch dopravníkov dostávajú ku paletizačnému pracovisku. Pred modernizáciou sa na paletizáciu používali jednoúčelové zhrňovacie zariadenia, ktoré síce plnili svoj účel, ale dokázali paletizovať produkty len z jednej výrobnej vetvy. Zvyšovanie produkcie a čoraz častejšia diverzifikácia produktov predstavovala pre paletiky ďalší problém. 

V roku 2009 sa teda rozhodli pracovisko modernizovať. Do úvahy prichádzali dve riešenia: buď si v závode zaobstarajú nové paletiky alebo použijú robotické pracovisko. Počiatočná investícia do jedného alebo dvoch paletikov by bola nižšia ako do robota, lenže na vstup prichádzali fľaše rôznych veľkostí a tvarov, a preto by sa toto riešenie v konečnom dôsledku predražilo. NOVOFRUCT SK si kvôli univerzálnosti vybral riešenie s robotom, keďže hlava robota a program sa dá jednoducho upraviť podľa prichádzajúcich produktov. 

Robotické riešenie

V riešení použili priemyselný robot FANCU M-410iB 450, ktoré je optimalizovaný na paletizáciou. Jednalo sa o 4 osí kĺbový paletizačný robot s nosnosťou hlavice až 450kg a pracovnou kapacitou až 700 cyklov za hodinu. Má veľký pracovný priestor s rotáciou až 360°osi J1. Princíp paletizácie pomocou robota FANCU spočíval v magnetickej hlave, všetky produkty sú totiž uzatvárané kovovým viečkom. Medzi jednotlivé vrstvy fliaš robot ukladal ešte kartónovú vrstvu. 

Celková inštalácia robota trvala tri týždne. Práca na robotickom pracovisku sa týkala aj stavebnej prípravy. Výrobu nezastavili, iba vypli jednu vetvu dopravníka. Najprv sa pripravil výstup „výživovej linky“ a druhá strana sa vykladala ručne. Odstaviť celý výrobný proces si nemohli dovoliť. Hlava robota obsahovala okrem magnetickej časti aj prísavky na manipuláciu s kartónom. Zo začiatku sa stávalo, že robot zobral kartón zlým spôsobom a obsluha musela robot zastaviť a preložkový papier ručne odobrať. Prvá verzia riešenia brala papier zvlášť a fľaše zvlášť. Po doladení špecifických parametrov programátorom , robot berie najprv kartón a zároveň v tom istom kroku aj fľašky. Toto riešenie ušetrilo ďalší drahocenný čas na manipuláciu. 

Určité problémy sa ukázali aj v sezónnej prevádzke, teda za plnej prevádzky , ak sa na výstupe z dopravníkov stretli najhoršie kombinácie fliaš pri najvyššom výkone. Na zvládnutie tohto problému stačilo jednoducho upraviť program robota. Hlava robota a program sa pri výrobe nových produktov dá jednoducho upraviť. 

Výsledok modernizácie

V minulosti musel každý štandardný paletizátor obsluhovať jeden operátor, ďalší dvaja ľudia museli byť pri výstupoch z dopravníkov. Štandardné fľašky, ktorých bolo za zmenu 3 až 4 tisíc dokázala vyložiť aj obsluha. Lenže malé „výživové“ poháre , ktorých bolo 10 – 12 tisíc kusov za hodinu, by nebolo možné ručne ani zvládnuť. 

Od roku 2009 toto pracovisko hravo zvládne jeden operátor. Ušetrilo sa nielen na pracovnej sile, ale aj na náročnosti na pracovnú pozíciu a uloženie výrobkov na palete je bezchybné. Výkon linky bol v roku 2008 okolo 7000 kusov, po modernizácii stúpol skoro dvojnásobne – na 12 000 kusov za hodinu. Ďalšou fázou modernizácie by malo byť podobné robotické riešenie depalitizácie v baliarni.

Za poskytnutie cenných informácií ďakujem vedúcemu útvaru údržby a technického rozvoja v NOVOFRUCT SK, Ing. Jaroslavovi Dobiášovi.