Úloha

Spotreba darčekových obalových materiálov podľa sezónneho princípu znamená, že 90 % obchodu výrobcov sa zmestí do 90-dňového „okna“ (september, október, november). Dopyt je nerovnomerný, a to hlavne pre problematický dodávateľský reťazec. Obdobie pred samotnou výrobou bolo príliš krátke, takže nebolo možné pokryť celý dopyt a zabezpečiť dodávku na čas. Krátky cyklus doručovania (8 – 10 týždňov) spôsoboval úzke miesto fungovania, čo viedlo k chabému výkonu a zníženiu zisku a objemu výroby. Okrem iných potenciálnych strát hrozilo, že výrobca stratí stálych zákazníkov, že bude musieť platiť pokuty za nedodržanie zmluvne dohodnutých záväzkov a tiež penále od predajcov za ušlé zisky.

Výrobca si bol vedomý, že sa musí zaviazať k dodržiavaniu dohodnutých časov dodávok. Aby to bolo možné splniť, musel súčasne zvýšiť výkon, znížiť zásoby, prevádzkové náklady a výrobný čas, zlepšiť plánovanie kapacít a získať prístup k presným informáciám v správnom čase – čo bol tiež jeden z dôvodov zlej situácie vo firme.

Riešenia

Aby bolo možné identifikovať kritické problémy týkajúce sa procesu výroby, nasadila konzultačná spoločnosť prostriedky na analýzu a nápravu podnikových procesov, ktoré využívali aj simuláciu. Ešte pred využitím simulácie sa pri analýze dopytu zákazníkov používala metóda „pokus – omyl“. Na analýzu problémov sa zvolil simulačný softvér Arena® od spoločnosti Rockwell Automation, ktorý dokáže rýchlo priblížiť výkon všetkých procesov, a to prostredníctvom: 

  • zadávania nových predpovedí o zákazníkoch,
  • vytvorením databázy produktov,
  • skompletizovaním typov obalov,
  • finalizáciou informácií o riadení kontroly pre každý produkt.

Výsledky

Model generovaný softvérom Arena sa využil na ohodnotenie takmer 20 scenárov. Z nich sa takto vybralo päť najlepších, ktoré by dokázali zlepšiť procesy vo firme. Výsledný scenár ukázal, ako skrátiť čas cyklu z piatich týždňov na tri dni, znížiť náklad na nadčasy a tým znížiť celkové prevádzkové náklady a zvýšiť úspešnosť doručovania na čas zo 70 % na viac ako 95 %. Vytvorený simulačný model umožnil lokalizovať a vyriešiť mnohé vzájomne prepojené úzke miesta a identifikovať, ako dokáže kolísanie z hľadiska objemu výroby alebo časového splnenia požiadaviek zákazníkov ovplyvniť celý systém. Simulačný model dokázal takisto identifikovať vplyv „oneskorených“ obchodných prípadov na časový rozpis výroby, čo umožnilo výrobcovi zrealizovať nové obchodné prípady v celkovej hodnote 1 mil. USD.


Viac informácií o simulačnom softvéri Arena® možno nájsť na stránke www.arenasimulation.com.

Zdroj: Consulting Firm Helps Gift Wrap Manufacturer Increase Sales by More Than $1 Million, Case Study, Rockwell Automation, Inc. Máj 2009. [online]. Citované 26. 6. 2013. 

-tog-