Literatúra


Cybersecurity of Industrial Systems

09.7.2019
Cybersecurity of Industrial Systems

Riadenie kybernetickej bezpečnosti priemyselných systémov je kľúčovou otázkou. Na implementáciu príslušných riešení musí mať manažér priemyselnej prevádzky jasnú predstavu o informačných systémoch, komunikačných sieťach a riadiacich a bezpečnostných systémoch. Musí mať tiež určité vedomosti o metódach, ktoré útočníci používajú, o príslušných normách a predpisoch a o dostupných riešeniach bezpečnosti.

Distributed Applications and Interoperable Systems

09.7.2019
Distributed Applications and Interoperable Systems

Ide o zborník z 19. medzinárodnej konferencie IFIP o distribuovaných aplikáciách a vzájomne spolupracujúcich a prepojených systémoch, DAIS 2019, ktorá sa konala v Kongens Lyngby v Dánsku v júni 2019 v rámci 14. medzinárodnej federatívnej konferencie o distribuovaných výpočtových technikách DisCoTec 2019.

Advanced Control Techniques in Complex Engineering Systems: Theory and Applications

09.7.2019
Advanced Control Techniques in Complex Engineering Systems: Theory and Applications

Uvedená publikácia predstavuje autoritatívnu zbierku príspevkov výskumníkov zo 16 rôznych krajín, ktoré informujú o najnovšom vývoji a nových smeroch v pokročilých systémoch riadenia, ako aj o nových teoretických poznatkoch, priemyselných aplikáciách a prípadových štúdiách komplexných technických systémov. Táto kniha je venovaná profesorovi Vsevolodovi Michailovičovi Kunčevičovi, akademikovi Národnej akadémie vied Ukrajiny a predsedovi Národného výboru ukrajinskej asociácie pre automatizáciu, ako uznanie za jeho priekopnícke diela, veľké vedecké a výskumné úspechy a dlhoročné služby v mnohých vedeckých a odborných komunitách, najmä tých, ktoré sa zaoberajú automatizáciou, kybernetikou, riadením a konkrétnejšie základmi a aplikáciami nástrojov a techník na riešenie neistých informácií, odolnosti, nelinearity, extrémnych systémov, diskrétnych a adaptívnych riadiacich systémov a pod.

The 2020-2025 World Outlook for Virtual Power Plants

07.6.2019
The 2020-2025 World Outlook for Virtual Power Plants

Táto štúdia sa zaoberá svetovým pohľadom na virtuálne elektrárne vo viac ako 190 krajinách. Pre každý uvedený rok je uvedený odhad latentného dopytu alebo potenciálnych ziskov priemyslu (PZP) pre príslušnú krajinu (v miliónoch amerických dolárov) a percentuálny podiel krajiny v regióne a na svete. Tieto porovnávacie štandardy umožňujú čitateľovi rýchlo porovnať tú-ktorú krajinu oproti ostatným.

Power System Operations

07.6.2019
 Power System Operations

Táto učebnica poskytuje podrobný opis prevádzkových problémov v energetických systémoch vrátane modelovania energetických systémov a v energetickom systéme v rovnovážnom stave, odhad stavu energetického systému a trhu s elektrinou.

Nuclear Fusion

07.6.2019
Nuclear Fusion

Snaha o jadrovú fúziu ako zdroja energie vyžaduje rozsiahle znalosti niekoľkých disciplín. Patrí sem fyzika plazmy, atómová fyzika, elektromagnetické pole, veda o materiáloch, počítačové modelovanie, technológia supravodivých magnetov, urýchľovače, lasery a zdravotná fyzika.

Grid-Side Converters Control and Design

07.6.2019
Grid-Side Converters Control and Design

Táto učebnica je určená pre študentov v inžinierskom stupni, ktorí študujú oblasť výkonovej elektroniky, obnoviteľných zdrojov energie, inteligentných sietí alebo statických výkonových meničov. Je vhodná aj pre študentov, ktorí pripravujú základný projekt a potrebujú porozumieť meničom výkonu na strane siete, modelovať ich, riadiť a špecifikovať.

Reliability of Power Systems

07.6.2019
Reliability of Power Systems

Táto kniha predstavuje základné metódy a nástroje na výskum spoľahlivosti energetických systémov. Podrobne opisuje nastavenie obsahu, formalizáciu a použitie algoritmov na hodnotenie spoľahlivosti moderných, veľkých a komplexných elektrických systémov.

Productivity Theory for Industrial Engineering

17.5.2019
Productivity Theory for Industrial Engineering

V oblasti teórie produktivity pre priemyselné inžinierstvo existuje mnoho publikácií, ktoré opisujú základné prístupy a matematické modely miery produktivity s ohľadom na rôzne konštrukcie priemyselných strojov a systémov.

Robotics

17.5.2019
Robotics

Táto kniha predstavuje čitateľom robotiku, mechanizmy priemyselného robota a typy robotov, ako napr. paralelné, mobilné a humanoidné roboty. Kniha je založená na viac ako 20 rokoch výučby robotiky a bola značne testovaná a chválená pre svoju jednoduchosť.

<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>
MEDIAINFO 2020
Reklama

Dôvod rozmýšľať nad vyšším podielom automatizácie

Odborníci začínajú hovoriť o svete pred koronavírusom a po ňom. V moderných dejinách sa zvolilo podobné označenie v súvislosti s druhou...
Anton Gérer

Dáta – základ riadenia a zlepšovania

V istom slovenskom filme odznela veta „nemáš chlopa, nemáš pravdy“, teraz by som to s ohľadom na tému zlepšovania riadenia firiem pozmenil...
Milan Čuj

O víruse

V tomto čase všetci hovoria o víruse. Lekári sa snažia zachrániť ľudské životy a ekonómovia ekonomiku. Je zaujímavé sledovať pokoru a...
Ján Košturiak

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Jún 2020 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9
Podujatia na deň 9.6.2020
NEWMATEC 2020, Tále - NOVÝ TERMÍN!

09.6.2020 - 10.6.2020

10
Podujatia na deň 10.6.2020
NEWMATEC 2020, Tále - NOVÝ TERMÍN!

09.6.2020 - 10.6.2020

11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23
Podujatia na deň 23.6.2020
SENSOR + TEST 2020, Norimberg, Nemecko

23.6.2020 - 25.6.2020

24
Podujatia na deň 24.6.2020
SENSOR + TEST 2020, Norimberg, Nemecko

23.6.2020 - 25.6.2020

25
Podujatia na deň 25.6.2020
SENSOR + TEST 2020, Norimberg, Nemecko

23.6.2020 - 25.6.2020

26 27 28
29 30  
RSS | iCal

Videá

No video
No video