Literatúra


Overview of Industrial Process Automation, 2nd Edition

23.3.2018
Overview of Industrial Process Automation, 2nd Edition

Predložená publikácia uvádza základy filozofie, technológie, terminológie a praxe moderných automatizačných systémov prostredníctvom prezentácie aktualizovaných príkladov, ilustrácií, prípadových štúdií a obrázkov. Inovované vydanie navyše prináša prehľad najnovšieho vývoja v oblasti automatizácie, pričom nové usporiadanie kapitol a dodatkov prináša možnosť lepšieho využitia uverejnených poznatkov. Technici výrobných a spracovateľských prevádzok, ktorí majú na starosti automatizáciu procesov, ako aj študenti so zameraním na priemyselnú automatizáciu zistia, že táto publikácia je kvalitným a komplexným zdrojom pre ich ďalší rast a štúdium. Obsahuje sprievodcov pre viacero tém a to bez potreby predchádzajúcich znalostí. Kniha prináša najnovšie informácie z takých oblastí ako automatizácia spojitých aj diskrétnych procesov, integrácia IT/OT, ISA 95, Priemysel 4.0, internet vecí, atď. spolu s popisom bezpečnostných systémov pre výrobné podniky a strojné zariadenia.

Energy Management and Efficiency for the Process Industries, 1st Edition

23.3.2018
Energy Management and Efficiency for the Process Industries, 1st Edition

Energetická efektívnosť v priemysle je témou na celom svete. Mnohí technici a manažéri sa v rámci svojej náplne práce venujú tejto téme, avšak len málo z nich si uvedomuje príležitosti alebo dostupné metódy, aby nakoniec dosiahli úspory. Predložená publikácia je jedinečným zdrojom pre technikov a manažérov, ktorí tvoria a nasadzujú vo svojich prevádzkach pravidlá a programy pre riadenie spotreby energií a energetickú účinnosť. Popísaný je rámec pre program riadenia spotreby energií v priemyselných prevádzkach, ktorý je doplnený ilustráciami a diskusiami o základných princípoch, ktoré vedú k odolným a trvalo udržateľným zlepšeniam z hľadiska energetických výkonov. Publikácia vďaka príspevkom viacerých uznávaných odborníkov z viacerých oblastí prináša jedinečný prehľad k téme riadenia spotreby energií v priemysle, doplnený o popis technológií a problémov, ktoré stoja za potrebou zvyšovania energetickej účinnosti vo výrobnom priemysle. Kniha je rozdelená na dve časti, pričom sa venuje odporúčaniam tak v oblasti postupov riadenia, ako aj samotných technológií. Časť venujúca sa téme riadenia ponúka návody, ako navrhnúť a implementovať programy pre riadenie spotreby energií a to z hľadiska návrhu organizačných štruktúr, vzájomnej spolupráce na úrovni pracovníkov či technické aspekty riadenia spotreby energií. Kapitoly venujúce sa riadeniu obsahujú definovanie a nastavenie cieľov programov, spôsoby prehodnocovania týchto cieľov, stratégie, priority, nástroje či úlohy jednotlivých pracovníkov. Dobrou pomôckou pre čitateľov sú aj prípadové štúdie, ktoré popisujú tri úspešné programy pre riadenie spotreby energií.

The Future of Leadership: Rise of Automation, Robotics and Artificial Intelligence

09.2.2018
The Future of Leadership: Rise of Automation, Robotics and Artificial Intelligence

Je umelá inteligencia (UI) najväčšou existenciálnou hrozbou ľudstva? Zoberie nám UI našu prácu? Je súkromie minulosťou? Je univerzálny základný príjem životaschopnou stratégiou alebo len dočasnou záplatou? Dokáže UI vyriešiť všetky naše problémy? Urobí nás šťastnejšími? Stojíme v rozhodujúcom bode histórie. Je čas na rozmanitosť v rámci UI. Viac ako inokedy budeme ale potrebovať vodcov, ktorí zostanú stáť pevne na zemi a na prvé miesto dajú človeka.

20 Question to Ask Yourself Before Implementing RFID – elektronická publikácia

09.2.2018
20 Question to Ask Yourself Before Implementing RFID – elektronická publikácia

Kniha predkladá otázky, na ktoré je dobré hľadať odpovede u odborníkov a uistiť sa, že pre svoj podnik robíte to najlepšie. Rozhodnutie investovať do technológie RFID je dosť zásadný posun vpred. Ale uistite sa najprv, že danej téme rozumiete. Získajte najprv odpovede na také otázky, ako:

1. Kedy predstavuje RFID najväčší prínos?

2. Kto dokáže riadiť a spravovať Vaše nové zariadenie?

3. Aká je odhadovaná cena/náklady na riešenie RFID?

4. Je váš bezdrôtový systém schopný podporovať RFID riešenie?

5. Čo viete o čítacích vzdialenostiach a presnosti čítania?

Aj keď v oblasti RFID dochádza k neustálym inováciám, predsa len je dôležité zvážiť, či je táto technológia správnym riešením pre váš podnik a problém, ktorý tým chcete vyriešiť. Kniha vám dopraje čas, aby ste sa rozhodli, či RFID je naozaj to správne riešenie.

Intelligent Digital Oil and Gas Fields: Concepts, Collaboration, and Right-Time Decisions 1st Edition

09.2.2018
Intelligent Digital Oil and Gas Fields: Concepts, Collaboration, and Right-Time Decisions 1st Edition

Predložená publikácia poskytuje čitateľovi sprievodcu po rýchlych zmenách, ktoré sa v prostredí ťažobných polí a celkovo ropného a plynárenského priemyslu dejú z hľadiska nástupu digitalizácie procesov. Tieto zmeny sa týkajú najmä využívania nových snímačov, vrtných súprav, vrátane ventilov používaných vo vnútri vrtov, nástrojov pre analýzu údajov a modelovanie s cieľom vysporiadať sa s množstvom údajov a týkajú sa aj spôsobu, akým odborníci spolupracujú pri tvorbe rozhodnutí. Kniha popisuje novú éru digitálnych technológií a prevádzkových prvkov využívaných v ropnom a plynárenskom priemysle. Čitateľ sa bude môcť oboznámiť aj so zmenami, ktoré sa v oblasti nasadzovania moderných technológií v prevádzkach ropného a plynárenského priemyslu uskutočnili. V prvej časti knihy sa čitateľ oboznámi s úrovňou technológií inštalovaných na samotnom zdroji – ložisku a to id prevádzkových meracích prístrojov až po zber údajov v reálnom čase, za ktorou nasledujú praktické informácie o analýze údajov získavaných v reálnom čase. Dolovanie súvislostí zo zozbieraných údajov má ďalej na starosti umelá inteligencia. Cesta pokračuje cez prepojené technické podnikové prostriedky a to podrobným popisom ako spoločnosti využívajú prepojený model starostlivosti o technické podnikové prostriedky až po ich správu (zásobníky) v rámci DOF obsahu. Objavujú sa teda nové spôsoby modelovania až po zavedenie zmien do praxe, ktoré dokážu cez inteligentnejšiu prevádzku ložísk zabezpečiť optimalizáciu využitia podnikových technických prostriedkov. Knihu v druhej polovici dopĺňa množstvo praktických skúseností zhrnutých do prípadových štúdií. Záver patrí kapitole s názvom Nová generácia digitálnych ropných polí, ktorá sa zameriava na popis využívania nastupujúcich technológií, ako cloudové výpočty, analýza rozsiahlych údajov (big data), či pokroky v rámci nanotechnológií. Kniha môže pomôcť manažérom, technikom, prevádzkovým operátorom a odborníkom na IT pochopiť, ako filtrovať údaje s cieľom vytvoriť užitočné informácie, cielené analýzy a prepojiť pracovné postupy v rámci hodnotového reťazca výroby. Vďaka tomu dokážu podnikové tímy robiť lepšie rozhodnutia s vyššou úspešnosťou a menším rizikom.

Digital Twin: Possibilities of the new Digital twin technology – elektronická publikácia

09.2.2018
Digital Twin: Possibilities of the new Digital twin technology – elektronická publikácia

Digitálne dvojča je jednou z najnovších technológií, ktorá sa stáva súčasťou priemyselného internetu vecí. Táto technológia má ďalekosiahly dopad a v blízkej budúcnosti bude definovať interakcie medzi človekom, strojom a procesmi. Vyvstáva totiž veľká potreba porozumieť tejto technológii a jej rôznorodým možnostiam. Kniha tiež definuje pojem „Osoba“ (Persona), ktorá je veľmi nevyhnutná pre prepojenia s digitálnym dvojčaťom. Digitálne dvojčatá dostupné už dnes na trhu majú príliš veľa interakcií, ktoré by mohli byť občas mätúce v dôsledku toho, že úroveň intelektu používateľov a požiadavky sú rozdielne. Možnosť prepojiteľnosti digitálneho dvojčaťa je tiež veľmi dôležitým parametrom, ktorý musia používatelia vedieť rozoznať. Technológia digitálneho dvojčaťa dokáže veľmi ľahko a rýchlo priniesť ovocie z hľadiska optimalizácie, najmä pri tvorbe ľahko použiteľných riešení na báze umelej inteligencie, ako aj zvyšovania produktivity. Predložená publikácia prezentuje niekoľko príkladov takýchto možností. Kniha bola napísaná tak, aby odkrojila z času čitateľa čo najmenej, pretože v dnešnej dobe sociálnych médií je všetko nad 140 znakov blog a niečo málo od toho navyše je už román!

Practical Robotics and Mechatronics: Marine, Space and Medical Applications (Iet Control, Robotics & Sensors)

18.1.2018
Practical Robotics and Mechatronics: Marine, Space and Medical Applications (Iet Control, Robotics & Sensors)

Základy teórie a postupov pre návrh a vývoj praktickej robotiky a mechatroniky sú dôležité pre všetkých študentov a technikov, ktorí sa chcú v tejto oblasti presadiť. Predložená publikácia popisuje, ako úspešne vytvoriť praktickú robotiku a mechatroniku pre také oblasti, ako je námorníctvo, vesmír a medicínske aplikácie. Popisujú sa nové podmorské plavidlá, lode, robotické ryby, bezpilotné robotické dopravné prostriedky či lekárska robotika spolu s praktickými radami ako vytvárať ďalšie nové technológie. Autor je jedným z uznávaných odborníkov modernej robotiky, ktorý počas svojho viac ako 30-ročného pôsobenia pri vývoji robotov v spoločnostiach Mitsubishi Heavy Industries, Ltd., JAMSTEC, či počas svojho pôsobenia na akademickej pôde získal niekoľko prestížnych ocenení. Pre výskumníkov v oblasti robotiky a mechatroniky či už z akademickej alebo priemyselnej sféry bude táto kniha užitočným a praktickým pomocníkom. Záujem o ňu by mali mať aj študenti vyššieho vzdelávania z oblasti elektroniky so zameraním na robotiku, mechatroniku a riadenie. 

Marine Robotics and Applications

18.1.2018
Marine Robotics and Applications

Predložená publikácia prináša fakty z dvoch súvisiacich oblastí – pobrežnej hydrografie a podmorskej robotiky. Na jednej strane ukazuje možnosti, ako sa dá robiť prieskum oceánu pomocou autonómnych podmorských plavidiel a na strane druhej ukazuje, ako možno niektoré metódy z hydrografie využiť pri lokalizácii a navádzaní týchto plavidiel napr. pri identifikácii cieľa alebo vyhľadávaní cesty. Publikácia aj vďaka tomu, že je čiastočne postavená na príspevkoch publikovaných na prestížnej konferencii „Kvantitatívne monitorovanie oceánskeho prostredia pod hladinou“, obsahuje dôkladne upravené a rozšírené kapitoly obsahujúce príspevky z tejto konferencie ako aj ďalšie pôvodné príspevky, ktoré tam neboli prednesené. Čitateľ tak získava rýchly prehľad o aktuálnych metódach o snímaní pomocou sonaru, riadení viacerých podmorských plavidiel, kolektívnom prieskume podmorského priestoru, optimalizácii pohonných systémov a pod. Publikácia navyše otvára nové obzory a priestory na diskusiu medzi odborníkmi na hydrografiu, robotiku a súvisiacich špecializácií.

Driverless: Intelligent Cars and the Road Ahead (MIT Press)

18.1.2018
Driverless: Intelligent Cars and the Road Ahead (MIT Press)

„Každý, kto chce pochopiť, čo nás čaká, si túto knihu jednoducho musí prečítať,“ uviedol na margo uvedenej publikácie Martin Ford, bestsellerový autor New York Times a autor knihy „Rise of Robotics“. V roku 2014 spoločnosť Google odpálila „nálož“, ktorú bolo počuť až do Detroitu. Posolstvo bolo jasné: autá budúcnosti budú úplne autonómne bez potreby ľudského šoféra. V nadchádzajúcom desaťročí sa na cestách objavia autá bez šoférov, ktoré zmenia existujúce priemyselné odvetvia a podobu miest, pričom nám dajú nové možnosti toho, kde budeme žiť a ako budeme pracovať a zabávať sa. Autori prinášajú pohľad na riziká a prínosy áut bez šoférov ako aj jasné a poučné vysvetlenia technológií, ktoré to umožnia. Súčasné pokroky vo vývoji softvéru a robotiky rúcajú dlhoročné technologické bariéry, ktoré po desaťročia robili autonómne vozidlá bez šoféra len námetom pre sci-fi. Nové druhy softvéru s umelou inteligenciou nazývané hĺbkové učenie dáva autám možnosť rýchleho a presného vnímania vizuálnej scény. Šofér tak môže relaxovať a sledovať jazdu bez stresu. Keď ľudia umožnia inteligentnému softvéru prevziať riadenie, tak takéto autá prinesú miliardám ľudí na celom svete bezpečnejší, čistejší a pohodlnejší spôsob dopravy. Aj keď technológia je už takmer hotová, výrobcovia áut a tvorcovia zákonov možno ešte nie sú pripravení. Autori takto dali dobrý dôvod, prečo by mali vládne kruhy, priemysel a spotrebitelia spolupracovať a dotiahnuť vývoj áut jazdiacich bez šoféra do fázy ďalšieho „Apollo momentu“.

Zabezpečený vzdialený prístup k strojným zariadeniam aj pre začiatočníkov

18.1.2018
Zabezpečený vzdialený prístup k strojným zariadeniam aj pre začiatočníkov

Popredajný servis a podpora strojných zariadení sú nákladné a časovo náročné. Skúsení inžinieri a technici cestujú k zákazníkom, aby im priamo na mieste diagnostikovali stav stroja, odpovedali na otázky, poskytovali školenia a riešili problémy. Nebolo by úžasné dokázať rýchlo a bezpečne diagnostikovať stroj a väčšinu z uvedených úloh realizovať na diaľku? To je teda hlavnou témou uvedenej publikácie určenej pre úplných začiatočníkov, pričom sa popisujú riešenia pre vzdialený prístup pomocou produktov a riešení eWON. V knihe je uvedené, ako fungujú výrobky eWON a HMS, pričom čitatelia sa okrem iného dozvedia, kedy je vhodné zamýšľať sa nad vzdialeným prístupom, čo je potrebné pre vytvorenie bezpečného vzdialeného prístupu, zaručenia jeho spoľahlivosti a zoznámia sa aj s úspešne nasadenými riešeniami vzdialeného prístupu s využitím produktov eWON v reálnej priemyselnej praxi. Cieľovou skupinou tejto knihy sú technici automatizácie a prevádzkoví pracovníci pracujúci pre výrobcov strojov alebo ich subdodávatelia (OEM). Títo ľudia majú hlboké znalosti o strojoch, ktoré vyrábajú a pre ktoré zabezpečujú podporu, ale nemusia nutne byť úplne zoznámení s novými informačnými technológiami, ako sú výpočty v cloude, vzdialený prístup a informačná bezpečnosť a všeobecne s tým, ako funguje internet. Kniha rozoberá uvedené témy a navyše je napísaná tak, aby bola zrozumiteľná aj „netechnickým“ čitateľom.

<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | > >>
Konferencia Robotika II
Reklama

Aj vodári už objavujú možnosti digitálnych riešení

Rastúci nedostatok zdrojov pitnej vody, rast mestskej populácie, predpisy na ochranu životného prostredia a neefektívnosť procesov...
Anton Gérer

Keď nezostáva čas

Nerád používam slovné spojenie time management, pretože čas sa nedá riadiť, vrátiť späť ani spomaliť alebo uskladniť. Dajú sa však riadiť...
Ján Košturiak

Tak si tu žijeme/stavebníctvo

V štruktúre výrobných odvetví národného hospodárstva sú priemysel a stavebníctvo na prvých priečkach. Stavebníctvo sa dostalo do krízy....
Ing. Vladimír Vránsky
NEWMATEC 2019
Reklama

Kalendár podujatí

Predchádzajúci mesiac Február 2019 Nasledujúci mesiac
Po Ut St Št Pi So Ne
  1 2 3
4 5 6
Podujatia na deň 6.2.2019
Konferencia ELEKTROTEC, Bratislava

06.2.2019

ARTEP 2019, Stará Lesná

06.2.2019 - 08.2.2019

7
Podujatia na deň 7.2.2019
ARTEP 2019, Stará Lesná

06.2.2019 - 08.2.2019

8
Podujatia na deň 8.2.2019
ARTEP 2019, Stará Lesná

06.2.2019 - 08.2.2019

9 10
11 12
Podujatia na deň 12.2.2019
Virtuální zákaznícký den ZAT

12.2.2019, 14:00

13
Podujatia na deň 13.2.2019
Konferencia ELEKTROTEC, Košice

13.2.2019

14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28  
RSS | iCal