Účastníci podujatia sa už teraz môžu tešiť aj na tieto zaujímavé prednášky:

  • Revízie elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia so zameraním na meracie metódy, postupy a následné spracovanie revíznej správy (Radoslav Rieger, revízny technik VTZE)
  • Praktické rady pre spínanie a istenie (Ing. Jan Krejčí, revízny technik VTZE, člen TNK 130, TNK 22, TNK 40 Českej agentúry pre štandardizáciu)
  • Kontroly, revízie a nedostatky uzemňovacích sústav (Ing. Rudolf Štober, projektant EZ, revízny technik VTZE, špecialista na ochranu pred bleskom a prepätím, člen TK 43 pri ÚNMS SR)
  • Ochrana pred bleskom pre fotovoltické elektrárne z pohľadu súdneho znalca (Ing. Jiří Kutáč, Ph.D., súdny znalec v odbore elektrotechnika a energetika, predseda Únie súdnych znalcov ČR)
  • Nové poznatky o vysokonapäťových vodičoch (Jiří Kroupa, spracovateľ slovenského znenia STN EN 62305-3 a 4, člen TK 43 pri ÚNMS SR, zástupca DEHN, s. r. o., pre Slovensko) a ďalšie.

Na konferencii sa zúčastní aj niekoľko desiatok vystavujúcich spoločností so svojimi novinkami. Okrem prednášok a sprievodnej výstavy čaká na účastníkov niekoľko praktických workshopov, v rámci ktorých sa budú môcť bližšie oboznámiť napr. s príkladmi zapojenia zvodičov bleskových prúdov a prepätia či praktickými ukážkami a poradenstvom ohľadom problematiky revízií a kontrol elektrických spotrebičov a elektrického ručného náradia.

Pre záujemcov bude prebiehať aj predaj odbornej literatúry a pomôcok pre elektrikárov. Program konferencie spestrí spoločenský večer v rockovom štýle, výjazd na nočnú prehliadku starej lanovky na Skalnatom Plese so sprievodcom či návšteva prečerpávacej vodnej elektrárne Čierny Váh.

Podrobné informácie, vstupenku a rezerváciu ubytovania nájdete na nižšie uvedenej adrese.

https://elektromanagement.sk/podujatie/xiv-eltech-sk-2024/