Obrábanie a tvárnenie, digitalizácia aj 3D technológia

Výraznou témou bude vďaka veľtrhu IMT odbor obrábacích a tvárniacich strojov. Firmy sa zamerajú na inovácie a trendy v odvetví a predstavia aj rad moderných technológií. Ďalšou dôležitou témou bude digitalizácia priemyslu. V expozíciách naprieč výstavnými pavilónmi budú prezentované inovatívne prístupy. Projekt Digitálna továreň 2.0 ukáže cestu smerom k efektívnejšej a inteligentnejšej výrobe. Významnú úlohu budú hrať aj progresívne technológie profesionálnej 3D tlače. „Novinkou na MSV bude priemyselný dizajn, ktorý sa dnes stáva neodmysliteľnou súčasťou úspechu,“ uviedol Michalis Busios, riaditeľ veľtrhu. V diskusiách a pripravovaných prezentáciách firiem budú zastúpené aj energetické úspory a optimalizácia využívania energie v strojárskych prevádzkach. Po vlaňajšej úspešnej premiére sa vráti aj projekt Contact Ukraine umožňujúci prepojenie českých firiem s ukrajinskými partnermi.

Digitálna transformácia podnikov

Hlavnou témou projektu, ktorý bude prebiehať ťažiskovo v pavilóne F, je inteligentná digitalizácia a druhá transformácia českej ekonomiky. Cieľom Digitálnej továrne 2.0 je priblíženie technológií umožňujúcich transformovať nielen priemyselné prostredie, ale aj celú ekonomiku. Snahou je pomôcť sformulovať víziu zmeny českej ekonomiky tak, aby bola úspešná aj v 21. storočí a v meniacom sa geopolitickom kontexte.

Projekt Digitálna továreň 2.0 sa zameriava na:

  • hlbokú digitálnu transformáciu výrobných podnikov, kde je rozdielovým faktorom zvyšovania efektivity pri nasadení umelej inteligencie do kľúčových procesov,
  • stav českej ekonomiky z hľadiska pripravenosti a realizácie nasadenia umelej inteligencie do výrobných procesov,
  • predvedenie prototypov chytrých autonómnych strojov a ich väzieb na firemné prostredie,
  • využitie blockchainu v priemysle.

Uvedené prístupy by mali zabezpečiť zvýšenie efektivity v podniku až o 30 %.

Podrobnejšie informácie pre vystavovateľov aj návštevníkov možno nájsť na: www.bvv.cz/msv